Αρχική Παιδεία Ελβετία: Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές

Ελβετία: Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές για μεταπτυχιακά σε Καλές Τέχνες, διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους, έρευνα μικρής διάρκειας και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελβετία, χορηγούν πανεπιστήμια και επίσημοι φορείς της Ελβετίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για :

  • Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες ( ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για όσο διάστημα διαρκεί το μεταπτυχιακό)
  • Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους (ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 3 ετών)
  • Μεταδιδακτορικά σε όλους του κλάδους σπουδών (ύψος υποτροφίας 3.500 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών)
  • Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής (ύψος υποτροφίας 1.920 ελβετικά φράγκα το μήνα για διάστημα 12 μηνών)

Αιτήσεις μέχρι: 15/10/2018