Αρχική Μόνιμοι ΕΛΤΑ: Έρχονται 525 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων – Όλα τα προσόντα

ΕΛΤΑ: Έρχονται 525 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων – Όλα τα προσόντα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με στόχο τη κάλυψη των άμεσων αναγκών τους. Η καθιερωμένη πρόσληψη εποχικού προσωπικού φαίνεται ότι δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ΕΛΤΑ και για το λόγο αυτό η διοίκηση έχει ζητήσει τη προκήρυξη του διαγωνισμού που έχει στα…χέρια του το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ΕΛΤΑ θα προσλάβουν 230 ταχυδρόμους, 215 υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 διοικητικούς διαφόρων ειδικοτήτων, 25 οδηγούς, 15 διαμετακομιστές, 13 μηχανοτεχνικούς ΜΕΚ και δύο χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος.

Τα αναλυτικά προσόντα

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διανομέων και ταχυδρόμων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.

Όσοι επιθυμούν να καλύψουν θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν στη κατοχή τους δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.