Αρχική Επιχειρήσεις ΕΛΤΑ Courier: Κινήσεις στρατηγικής αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών

ΕΛΤΑ Courier: Κινήσεις στρατηγικής αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε μια σειρά κινήσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας αλλά και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και του δυναμικού της προχώρησε η ΕΛΤΑ Courier, προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο τρόπο στις συνθήκες υψηλών απαιτήσεων και αυξημένης ζήτησης που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και τα νέα δεδομένα της αγοράς.

Η κατακόρυφη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ζήτησης για υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ιδιαίτερα μετά το lockdown του περασμένου Νοεμβρίου, οδήγησαν τη διοίκηση της εταιρείας σε βελτιωτικές κινήσεις μόνιμου χαρακτήρα σε ολόκληρο το φάσμα
των υποδομών και της λειτουργίας της, οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι και επεκτείνονται και τη φετινή χρονιά. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η καλύτερη, ταχύτερη και ακόμη πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Όπως επισημαίνει, για την ΕΛΤΑ Courier το 2020 ήταν ένα έτος προκλήσεων, στις οποίες ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την περίοδο Απριλίου έως Νοεμβρίου 2020 η αύξηση των αντικειμένων έφτασε το 22,5%, ενώ την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 η αύξηση έφτασε το 54% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Για τη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης σημαντική αναβάθμιση δρομολογήθηκε στον τομέα της Πληροφορικής. Ήδη πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σύστημα ιχνηλάτησης (Track & Trace) ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και ευέλικτο, με περισσότερα δεδομένα πληροφόρησης για τους πελάτες. Παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή ο Πίνακας Ελέγχου (Control Dashboard), ο οποίος αποτυπώνει τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγής των καταστημάτων σε θέματα παράδοσης αντικειμένων, ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης του δικτύου από την παραλαβή μέχρι την επίδοση, με σκοπό να αποτυπώνονται ενδεχόμενοι χρόνοι καθυστέρησης. Με τον τρόπο αυτόν, αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα τα οποία είναι πιθανόν να εμφανιστούν στο δίκτυο σε μια ενδεχόμενη κατακόρυφη αύξηση παραγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2020 για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης το προσωπικό της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 40%, ενώ, ο τομέας ανθρωπίνου δυναμικού εφάρμοσε διαδικασίες βέλτιστης αξιοποίησης του προσωπικού, προωθώντας εξειδικευμένα στελέχη σε κρίσιμες θέσεις «διαχείρισης», ώστε να διευκολύνεται η ροή των εργασιών.

Οι στρατηγικού χαρακτήρα κινήσεις, συνεχίζονται, όμως, και μέσα στο 2021. Ήδη, η ΕΛΤΑ Courier, έχει διαμορφώσει και αναμένεται να λανσάρει στο αμέσως προσεχές διάστημα νέες πελατοκεντρικές εφαρμογές (apps) δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο των αποστολών τους. Επιπλέον, στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνεται και η δυναμική της ένταξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν ένα επιπλέον touchpoint για τον τελικό καταναλωτή και προσφέροντας μια
omnichannel εμπειρία πελάτη.

Στον τομέα υποδομών και λειτουργίας, η εταιρεία προχωρεί επίσης σε μια σειρά κινήσεων που αναβαθμίζουν τη διαχειριστική της δυνατότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα:

Το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς με νέα καταστήματα πανελλαδικά, ενώ σε περιστάσεις αιχμής γίνεται χρήση του δικτύου των καταστημάτων της μητρικής ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικών σημείων παράδοσης των αντικειμένων, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραληπτών.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την άμεση εγκατάσταση Αυτόματου Συστήματος Διαλογής.

Στην ίδια κατηγορία δραστηριοτήτων, η ΕΛΤΑ Courier, το τελευταίο διάστημα έθεσε σε εφαρμογή τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία. Μεταξύ αυτών, την αλλαγή του τρόπου προσωρινής αποθήκευσης των αντικειμένων, την επιτάχυνση της διαδικασίας scanning, την εισαγωγή νέων reports για άμεση παρακολούθηση των αντικειμένων και την εγκατάσταση συστήματος βέλτιστης δρομολόγησης στα οχήματα.

Επιπλέον, προχώρησε η επισκευή και αναμόρφωση οχημάτων για τη διαμόρφωση ενισχυτικού αποθέματος του στόλου οχημάτων και η δημιουργία εφεδρικού στόλου για έκτακτες ανάγκες.