Αρχική Οικονομία ΕΛΣΤΑΤ: Στα 9,3 δισ. οι εισαγωγές από Ρωσία το 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 9,3 δισ. οι εισαγωγές από Ρωσία το 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 866,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 59% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που ήταν 545 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε 8,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 65,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που ήταν 24,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Δεκέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 858,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 9.330,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 116,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 που ήταν 4.302,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 156,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 24,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 που ήταν 206,6 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 9.173,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα)

Τον Δεκέμβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 64,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 163,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που ήταν 24,5 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε σε 61,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 111,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που ήταν 29,1 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Δεκέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκέμβριου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 280,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 που ήταν 198,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 343,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 που ήταν 338,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 62,7 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).