Αρχική Ελλάδα ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,5 δισ. ευρώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8,5 δισ. ευρώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχεδόν τα 8,5 δισ. ευρώ φτάνει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Για το Μάρτιο, το έλλειμμα έφτασε κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6.896,1 εκατ. ευρώ (7.576,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.460,1 εκατ. ευρώ (6.477,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 857,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 860,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.510,9 εκατ. ευρώ (4.985,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.356,1 εκατ. ευρώ (4.005,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 592,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 23,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 588,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε σε 2.385,2 εκατ. ευρώ (2.590,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.104,0 εκατ. ευρώ (2.472,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 265,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 271,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,4% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η εικόνα στο πρώτο τρίμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 20.069,6 εκατ. ευρώ (22.455,7 εκατ. δολάρια) έναντι 13.529,2 εκατ. ευρώ (16.242,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 48,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.490,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.472,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 11.593,2 εκατ. ευρώ (13.033,0 εκατ. δολάρια) έναντι 8.785,4 εκατ. ευρώ (10.613,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 32,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.599,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.590,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 8.476,4 εκατ. ευρώ (9.422,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.743,8 εκατ. ευρώ (5.628,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 78,7%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.891,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.882,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,9%.