Αρχική Οικονομία ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 8,8% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 8,8% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά 8,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 μειώθηκε η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και πιο συγκεκριμένα από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά 2,7% μειώθηκε επίσης το εισόδημα των νοικοκυριών το 2020, το οποίο διαμορφώθηκε σε 118,5 δισ. ευρώ έναντι 121,8 δισ. ευρώ το 2019.

Το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019.

Από την άλλη πλευρά, το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019.

Η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2020 καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2019, που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ. Τέλος, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019.