Αρχική Οικονομία ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,8% του κύκλου εργασιών στις μεταφορές το τέταρτο τρίμηνο 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,8% του κύκλου εργασιών στις μεταφορές το τέταρτο τρίμηνο 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε μείωση 12,8%, κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις μεταφορές το Δ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου του 2019.

Αναλυτικά:

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 24,5% έναντι αύξησης 8,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 44,6%, έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018 (Πίνακας 2, Γράφημα 3).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην “Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 9,4%, έναντι αύξησης 12,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018 (Πίνακας 2, Γράφημα 4).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 70,5%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018 (Πίνακας 3, Γράφημα 5).

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 7,2%, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 29,0%, έναντι μείωσης 33,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 5,5%, έναντι μείωσης 47,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 2, Γράφημα 3).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην “Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,4%, έναντι μείωσης 6,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 2, Γράφημα 4).

– Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις “Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79” του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 48,8%, έναντι μείωσης 56,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 (Πίνακας 3, Γράφημα 5).

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των τριμηνιαίων δεικτών από το Α΄ τρίμηνο 2015 έως και το Δ΄ τρίμηνο 2020.