Αρχική Οικονομία ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 16,5% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 16,5% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άνοδος 16,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 16,5% έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 10,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,7%.

Ο δείκτης του κλάδου μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Οκτώβριο 2021 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Οκτωβρίου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Οκτωβρίου 2020, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Οκτωβρίου 2021

Ι. Σύγκριση Οκτωβρίου 2021 με Οκτώβριο 2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 16,5% τον μήνα Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 30,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 14,7% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, κατασκευής ειδών ένδυσης, ποτοποιίας, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Από τη μείωση:

• Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 4,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλευμάτων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 κατά 10,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 17,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 9,0% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 3,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.
ΙΙΙ. Σύγκριση Οκτωβρίου 2021 με Σεπτέμβριο 2021

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,7% τον μήνα Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:
• Κατά 6,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 0,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
Από τη μείωση:
• Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.