Αρχική Εποχικοί Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών: Δείτε την προκήρυξη για 8 θέσεις...

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών: Δείτε την προκήρυξη για 8 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Διοικητικό Προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03 /03 /2021 έως και 24/03/2021.
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ