Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

“Ελλάδα 2.0”: 2,4 δισ. ευρώ η “γέφυρα” του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε 800 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα «γεφυρώσει» το σήμερα με τη μετά Covid-εποχή, χρήματα τα οποία θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τα οποία περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

«Τα 800 εκατ. ευρώ στην πράξη είναι πολύ περισσότερα αφού είτε θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ είτε θα προκαλέσουν μόχλευση πολύ περισσοτέρων επενδύσεων», δήλωσαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπονται για αρδευτικά μέσω ΣΔΙΤ 200 εκατ. ευρώ, η εκτίμηση είναι ότι ο προϋπολογισμός των έργων που, τελικώς, θα γίνουν θα φθάσει τα 750 εκατ. ευρώ.

«Ο υπολογισμός που υπάρχει είναι ότι τα χρήματα που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για τον αγροδιατροφικό τομέα δεν είναι μόνο τα 800 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογισθεί άμεσα» αλλά σημείωσαν τα ίδια στελέχη «πολύ περισσότερα, ίσως και πάνω από 2 δισ, καθώς δράσεις που αφορούν την αγροδιατροφή περιλαμβάνονται και σε άλλους τομείς, κυρίως σε αυτόν της πράσινης μετάβασης, ενώ αναμένεται να προκαλέσουν μόχλευση και επί πλέον ενός δισ ευρώ, καθώς θα κινητοποιηθεί τουλάχιστον ακόμα ενός δισ ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα».

Στα 800 εκατ. του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης θα πρέπει να προστεθεί και το 1,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), καθώς αυτό κινείται συμπληρωματικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση έργων που θα επιλεγούν προς την ίδια κατεύθυνση της «Πράσινης Συμφωνίας» και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα πάντως με στελέχη του ΥΠΑΑΤ «πρόθεση της κυβέρνησης είναι τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια να ενισχυθούν με επιχορηγήσεις και όχι με δάνεια, γεγονός που αν τελικά συμβεί – ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα- θα συμβάλλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα και εξέλιξη των νέων επενδύσεων».

Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που ανακοίνωσε προ ημερών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως στόχο έργα που κινούνται στο πλαίσιο του “Green Deal” και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Οι βασικοί άξονες που θα κινηθούν τα έργα τα οποία θα κατηγοριοποιήσει στη συνέχεια το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι οι εξής:

– Πρόγραμμα Αρδευτικών Έργων με ΣΔΙΤ για την ενίσχυση της Γεωργικής Παραγωγής – Επένδυση 200 εκατ. ευρώ

Μεγάλες επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα και συστήματα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών κ.α.) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να υπάρξει αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων και κατά συνέπεια της αγροτικής παραγωγής με παράλληλη έξυπνη διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτοδιατροφικούτομέα, του αγροτικού εισοδήματος αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη διάρκεια της κατασκευής και στη συνέχεια συντήρησης των έργων.

– Μετασχηματισμός στον Γεωργικό Τομέα – Επένδυση 520 εκατ. ευρώ

Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster, που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία.

Τα προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων.

Μέσω των επενδύσεων σκοπός είναι η αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλλά και η αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των εξαγωγών.

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγροδιατροφικού Τομέα – Επένδυση 47 εκατ. ευρώ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης περιλαμβάνει και τη δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας αλλά και υποδομή για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της γεωργίας που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.

Περιλαμβάνονται:

(α) Η υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων),

(β) Η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (X-band Meteorological Radar, Telemetry& Remote-ControlStations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κ.λπ.) και

(γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information Systemγια θέματα άρδευσης κ.λπ.).

– Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών – Επένδυση 35 εκατ. ευρώ

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών και της διαφοροποίησης της παραγωγής με τις ενισχύσεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, τις καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, την έρευνα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού.

Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων του κλάδου και των θέσεων εργασίας που δημιουργεί.

Το… υπερόπλο των 19 δις της νέας ΚΑΠ

Στο σχεδιασμό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει περιλάβει και τα χρήματα της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τα οποία ξεπερνούν τα 19 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αρμόδιος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός «στόχος της Ελλάδας είναι η ολοκλήρωση, όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν, της συζήτησης και της συμφωνίας για τη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Μια νέα ΚΑΠ βιώσιμη, μια νέα ΚΑΠ πράσινη, μια νέα ΚΑΠ που θα στηρίζει τους Έλληνες αγρότες, που θα δίνει τα εργαλεία ανάπτυξης και βιωσιμότητας για τους Έλληνες γεωργούς, που θα τους δίνει προστιθέμενη αξία στα εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα μας. Οι Έλληνες αγρότες έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες από την πανδημία και τις φυσικές καταστροφές και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν, δεν πρέπει να περιμένουν άλλο».

Οι πόροι της νέας ΚΑΠ για την Ελλάδα για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στο ποσό των 19.362,60 δισ. ευρώ και αναλυτικότερα:

– Άμεσες ενισχύσεις (Πυλώνας Ι): 14.529,60 δισ. ευρώ

– Αγροτική ανάπτυξη (χωρίς Μέσο ανάκαμψης ) : 4.021,90 δισ. ευρώ

– Αγροτική ανάπτυξη Μέσο Ανάκαμψης: 371,10 εκ.

-Μέτρα αγοράς (Πυλώνας Ι: μελισσοκομία, οίνος, ελαιόλαδο και Μικρά Νησιά Αιγαίου): 440 εκατ. ευρώ.

Το LEADER

Τέλος, στον σχεδιασμό του το υπουργείο λαμβάνει υπ’ όψιν του και τις επενδύσεις που εντάσσονται στα leader και προβλέπονται επενδύσεις για τον αγροτουρισμό. Υπενθυμίζεται ότι στα leader έχουν προγραμματισθεί να κατευθυνθούν 260 εκατ. για τον συγκεκριμένο τομέα, ενώ ανάλογη αναμένεται να είναι και η κινητοποίηση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Από 1η Μαρτίου οι μειώσεις τιμών έως και 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων

Από 1η Μαρτίου οι μειώσεις τιμών έως και 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Κ. Σκρέκας: Περιμένουμε μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς Από την...

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ηλεκτρονικά πλέον οι επιδόσεις εγγράφων της Ποινικής Δίκης

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ηλεκτρονικά πλέον οι επιδόσεις εγγράφων της Ποινικής Δίκης Ηλεκτρονικά μέσω του poinikesepidoseis.gov.gr, πραγματοποιούνται από σήμερα οι επιδόσεις των ποινικών διαταγών, των αποφάσεων λιπομαρτύρων...

Μήνυμα του ΥΠΕΣ στους Έλληνες του εξωτερικού για την επιστολική ψήφο

Μήνυμα του ΥΠΕΣ στους Έλληνες του εξωτερικού, για την επιστολική ψήφο Στην επιστολή, που απέστειλαν η υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών γίνεται αναφορά στην...

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών Στον "αέρα" του διαδικτύου είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των πολιτών τρίτων...