Αρχική Υπουργεία Ελέγχους, αλλαγές στα εισιτήρια και φρένο στις σπατάλες στα μέσα μεταφοράς

Ελέγχους, αλλαγές στα εισιτήρια και φρένο στις σπατάλες στα μέσα μεταφοράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντατικοποίηση των ελέγχων εισιτηρίων, στοχευμένη αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και δράσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους περιλαμβάνει η στρατηγική του Υπερταμείου που πλέον έχει και τυπικά υπό τον έλεγχό του τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο» της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. στην οποία έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των μετοχών του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο δημοσιεύτηκε τον περασμένο χειμώνα, και παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματά του τα οποία αφορούν τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Όσον αφορά τον κλάδο των Μεταφορών (το Υπερταμείο, εκτός από τις συγκοινωνίες της Αθήνας, διαχειρίζεται και το 25% του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος αλλά και 23 περιφερειακά αεροδρόμιο), κομβικής σημασίας ζήτημα συνιστά η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπερταμείο προκρίνει το συνολικό ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, που περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση του δικτύου των επιφανειακών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ) με βάση μεταξύ άλλων τη λειτουργική απόδοση των γραμμών, τη συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς και την πλήρη συγκοινωνιακή κάλυψη όλων των περιοχών.

Στόχος είναι ένα νέο αποδοτικότερο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών, που θα προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα προσαρμοσμένο στις τρέχουσες συγκοινωνιακές απαιτήσεις του επιβάτη.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων, προωθείται η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών με τη χρήση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός στόχος είναι η αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών, με βασικό κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς και τις συνδυασμένες μεταφορές.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/2007 σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο κανονισμός αυτός, που θα πρέπει να εφαρμοστεί ως τις 3 Δεκεμβρίου 2019, καθιστά τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας υποχρεωτικές και καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενό τους, τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών και ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα των δημόσιων μεταφορών.

Αν και ο Κανονισμός δεν απαιτεί τη χρήση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσφεύγουν σε αυτή, με εξαιρέσεις όμως, αφού στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στην Ιρλανδία και την Ελλάδα οι υπηρεσίες αστικών λεωφορείων ανατίθενται απευθείας. Προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται πως στην Ελλάδα θα συνεχιστεί η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών.

Στο στρατηγικό σχέδιο του υπερταμείου αναφέρονται επίσης οι διεθνείς τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τις αστικές μεταφορές (τεχνολογικές εξελίξεις, δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές, αστικοποίηση, κλιματική αλλαγή και περιορισμός πόρων) και οι πρακτικές που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές πόλεις για τα συστήματα αστικών μεταφορών.