Αρχική Υπουργεία ΕΛΑΣ: Κατά προτεραιότητα και ατελώς η αντικατάσταση διαβατηρίων σε πυρόπληκτους

ΕΛΑΣ: Κατά προτεραιότητα και ατελώς η αντικατάσταση διαβατηρίων σε πυρόπληκτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ατελή και κατά προτεραιότητα αντικατάσταση των διαβατηρίων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου στην Αττική αποφάσισε η Ελληνική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα στους πυρόπληκτους, εφόσον το επιθυμούν, να αντικαταστήσουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα καταστραμμένα διαβατήρια, που ήταν σε ισχύ.

Τα νέα διαβατήρια θα έχουν χρονική ισχύ αντίστοιχη των καταστραφέντων.

Η έκδοση-αντικατάσταση των διαβατηρίων θα γίνεται ατελώς (χωρίς την καταβολή παραβόλου), ενώ παράλληλα δεν θα τηρείται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σε περίπτωση απώλειας χρονικό διάστημα για επανέκδοση.

Για την έκδοση των διαβατηρίων, πλην των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, απαιτείται και βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής περί καταστροφής του διαβατηρίου από τις πυρκαγιές.