Αρχική Οικονομία Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 200 ευρώ σε 270.000 δικαιούχους

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 200 ευρώ σε 270.000 δικαιούχους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίδομα τουλάχιστον 200 ευρώ θα δοθούν σε 270.000 δικαιούχους, μονοπρόσωπα νοικοκυριά, έως το τέλος του μήνα.

Τα ποσά πληρωμής είναι τα εξης:

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ποσό είναι 200€ ανά μήνα.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού θα υπάρχει μια προσαύξηση κατά 100€ ανά μήνα.
Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού η προσαύξηση είναι κατά 50€ ανά μήνα.

Σημειώνεται ότι στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος θεωρείται ενήλικας.

Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο του ποσού που θα δοθεί ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού ορίζεται στα 200 ευρώ.