Αρχική ΑΣΕΠ ΈΚΤΑΚΤΟ! Λήγουν οι αιτήσεις για τις 55 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

ΈΚΤΑΚΤΟ! Λήγουν οι αιτήσεις για τις 55 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» είδε το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 29/11/2021 έως και σήμερα 03/12/2021