Αρχική Επιχειρήσεις Έκτακτο: Λήγουν οι 260 προσλήψεις στη ΔΕΗ!

Έκτακτο: Λήγουν οι 260 προσλήψεις στη ΔΕΗ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ανακοινώνει την πρόσληψη 260 ατόμων με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ).

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών και αφορούν την περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Ειδικότητες
Οι ειδικότητα για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 1 θέση
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – 1 θέση
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) – 10 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) – 10 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) – 3 θέσεις
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) – 30 θέσεις
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων ) – 20 θέσεις
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ ) – 2 θέσεις
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων – 15 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) – 10 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) – 3 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων Δικτύων) – 2 θέσεις
ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδότροχο – 18 θέσεις
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδότροχο – 15 θέσεις
ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) – 20 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργου – 24 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων) – 15 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) – 20 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων – 1 θέση
ΔΕ Φύλακες – 40 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ. (Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΗ Λιγ/ χεια, ΑΥΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, σύμφωνα με το πroson, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠτολεμαΐδΑ, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας: 24630 52275), ή Κυριακίδου Αικατερίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2463- 52251).

Καταληκτική ημερομηνία
Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2023.