Αρχική ΑΣΕΠ ΕΚΤΑΚΤΟ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 38 μόνιμες θέσεις με απολυτήριο λυκείου και...

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 38 μόνιμες θέσεις με απολυτήριο λυκείου και ΙΕΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Τρέχουν» μέχρι οι αιτήσεις για 38 μόνιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ακόμη και με απολυτήριο λυκείου ή ΙΕΚ! 

Οι ειδικότητες των προσλήψεων αφορούν σταθμάρχες, ελεγκτές και εκδότες κόμιστρων.

Οι προσλήψεις των 38 μόνιμων θέσεων θα υλοποιηθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου και απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι αύριοΔευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στη ΣΤΑΣΥ

  1. ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες – 33 θέσεις
  2. ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου – 3 θέσεις
  3. ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου – 2 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να έχουν τα δύο παρακάτω ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πιστοποίηση Γνώσης αγγλικής (Β2) –
  • Πιστοποίηση Γνώσεων χειρισμού Η/Υ

Οι συμβάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΑΧ) και αφορούν την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), που σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.