ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για όσους κρατούν την επιχείρησή τους ανοιχτή με μεγάλη δυσκολία στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και παρουσιάζεται διατεθειμένη να παράσχει στήριξη και μετά την περιπέτεια.

Ειδικότερα, σήμερα παρέχεται η δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις αναστολής καταβολής μέχρι και 31 Αυγούστου 2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ, μέχρι 30 Απριλίου 2020.

Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τον Απρίλιο, ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ ισχύει εφόσον καταβλήθηκαν οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις τις υποχρεώσεις τους μετά τη λήξη της αναστολής των οφειλών.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει μια νέα έκτακτη ευνοϊκή ρύθμιση προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην εξόφληση των φορολογικών τους οφειλών οι οποίες αναμένεται να συσσωρευτούν από τον Σεπτέμβριο και μετά, καθώς στους φόρους που έχουν ανασταλεί θα έρθουν να προστεθούν ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων και ο ΕΝΦΙΑ του 2020.

Πληροφορίες μιλούν για τη θέσπιση έκτακτης ρύθμισης δέκα μηνιαίων δόσεων με πολύ χαμηλό επιτόκιο για την αποπληρωμή των φόρων και χρεών που δημιουργούνται αποκλειστικά από την κρίση του κορωνοϊού, ενώ οι παλαιότερες οφειλές θα εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.