ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4690/2020 ο οποίος προβλέπει το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.

Έτσι ο e-ΕΦΚΑ προχωράει στην προσαρμογή του πληροφοριακού του συστήματος για την έκδοση των ειδοποιητηρίων Απριλίου, για όλες τις κατηγορίες μη μισθωτών, τα οποία θα αναρτηθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής τους με την έκπτωση θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

Η ελάχιστη ασφαλιστική υποχρέωση για τους επαγγελματίες διαμορφώνεται με την έκπτωση 25% στα 165 ευρώ, έναντι 220 ευρώ.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο e- ΕΦΚΑ, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους.

Στην περίπτωση αυτή ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.

Συνεπώς για τον Απρίλιο, ο εκάστοτε ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας έχει τρεις επιλογές:

α. Να πληρώσει κανονικά – χωρίς έκπτωση- τις εισφορές του,  για να διατηρήσει το επίπεδο της ανταποδοτικής του σύνταξης στο ίδιο ύψος, καθώς με την έκπτωση προσαρμόζονται αναλογικά και οι συντάξιμες αποδοχές του Απριλίου 2020 (μείωση 25%).

β. Να πληρώσει τη μειωμένη εισφορά εξοφλώντας το ειδοποιητήριο μέχρι τις 10 Ιουνίου, αφού προηγουμένως έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

γ. Να πληρώσει σε τέσσερις δόσεις τις εισφορές του, χωρίς προσαυξήσεις, εφόσον εντάσσεται στους πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν ανακοινωθεί.

Η μείωση εφαρμόζεται και:

– στους νέους επαγγελματίες που πληρώνουν την υποκατώτατη εισφορά των 136 ευρώ (θα πληρώσουν 102 ευρώ)
– στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης κατά 50% κατά το 12μηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας εφαρμόζεται πρώτα η μείωση 25% και επί του ποσού που προκύπτει η μείωση 50%.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).