Αρχική Διεθνή Εκπαίδευση: 27 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Εκπαίδευση: 27 Υποτροφίες στο εξωτερικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ευκαιρία σπουδών στο εξωτερικών έχουν χιλιάδες νέοι. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρουσιάζει “ανοιχτά” προγράμματα υποτροφιών τα οποία υλοποιούνται από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου.

1
PhD Scholarship in deep learning for automatic detection and quantification of the disease areas of the myocardium from DE-MRI after myocardial infarction
University Bourgogne Franche-Comté
Besançon, France
DeadLine : June 30th, 2018
2
Postdoctoral Fellow/Researcher – Investment and Institutional Analyst for Resource Recovery and Reuse (RRR) Business Development
International Water Management Institute
Colombo, Sri Lanka
3
Postdoctoral Researcher (or PhD student) in Neuroimaging – Neurophotonics
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : June 30, 2018
4
Postdoctoral Position – Alkali-Activated Material
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : July 31, 2018
5
PhD position – Solidification Process of Alkali-Activated Materials
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : July 31, 2018
6
Post Doctoral Researcher in WEEE Management
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 1st June 2018
7
Post Doctoral Researcher in Machine Learning (2 positions)
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 1st June 2018
8
Post Doctoral Researcher in Machine Learning and Image Processing
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 31st May 2018
9
Postdoctoral in the Control Systems and Technologies Department
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU)
Russia
DeadLine : 2018-06-30
10
Research Fellow in Vibration Condition Monitoring of Machinery
University of Huddersfield
West Yorkshire, United Kingdom
DeadLine : Jun 04
Επιστήμες Πληροφορικής (5 θέσεις)
1
PhD Scholarship in deep learning for automatic detection and quantification of the disease areas of the myocardium from DE-MRI after myocardial infarction
University Bourgogne Franche-Comté
Besançon, France
DeadLine : June 30th, 2018
2
Post Doctoral Researcher in Machine Learning (2 positions)
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 1st June 2018
3
Post Doctoral Researcher in Machine Learning and Image Processing
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 31st May 2018
4
Postdoctoral Researcher in Genomics
University of Ostrava
Ostrava, Czech Republic
DeadLine : 3Oth June 2018
5
Postdoctoral in the Control Systems and Technologies Department
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU)
Russia
DeadLine : 2018-06-30
Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Postdoctoral Fellow/Researcher – Investment and Institutional Analyst for Resource Recovery and Reuse (RRR) Business Development
International Water Management Institute
Colombo, Sri Lanka
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1
Post-doctoral Fellowship: Faculty of Law
Stellenbosch University
South Africa
DeadLine : 15 Jun 2018
Επιστήμες Ζωής (10 θέσεις)
1
Research Fellow in Plant molecular biology
The University of Queensland
Australia
DeadLine : 07 Jun 2018
2
PhD position in bone tissue engineering
University of Basel
Basel, Switzerland
DeadLine : June 12, 2018
3
Marie Skłodowska-Curie Fellow at Teagasc
TEAGASC – The Agriculture and Food Development Authority
Carlow, Ireland
DeadLine : 25th June 2018
4
PhD-Student (f/m) at the Research Department “Experimental Neurodegeneration”
Universitätsmedizin Göttingen
Göttingen, Germany
DeadLine : June 15th, 2018
5
Staff Scientist / Postdoc – Functional Cancer Genomics
German Cancer Research Center
Heidelberg, Germany
6
Post-doctoral Researchers in Stem Cell Research
University of Helsinki
Helsinki, Finland
DeadLine : June 30, 2018
7
Postdoctoral Researcher (or PhD student) in Neuroimaging – Neurophotonics
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : June 30, 2018
8
Post Doctoral Researcher (Dairy Processing Technology Centre)
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 8th June 2018
9
Postdoctoral Researcher in Genomics
University of Ostrava
Ostrava, Czech Republic
DeadLine : 3Oth June 2018
10
Post doctorate for Grant Application – Biotechnology and plant breeding
Pontifical Catholic University of Chile
Santiago, Chile
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
Marie Skłodowska-Curie Fellow at Teagasc
TEAGASC – The Agriculture and Food Development Authority
Carlow, Ireland
DeadLine : 25th June 2018
2
Post Doctoral Researcher in WEEE Management
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 1st June 2018
Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
Marie Skłodowska-Curie Fellow at Teagasc
TEAGASC – The Agriculture and Food Development Authority
Carlow, Ireland
DeadLine : 25th June 2018
2
Post Doctoral Researcher (Dairy Processing Technology Centre)
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 8th June 2018
3
Post doctorate for Grant Application – Biotechnology and plant breeding
Pontifical Catholic University of Chile
Santiago, Chile
Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter / Mitarbeiterin
University of Basel
Basel, Switzerland
DeadLine : 31 May 2018
Θετικές Επιστήμες (12 θέσεις)
1
Postdoc (f/m), PhD in Physics, Materials Science, or related
Helmholtz-Zentrum Berlin
Berlin, Germany
DeadLine : 04.07.2018
2
PhD Scholarship in deep learning for automatic detection and quantification of the disease areas of the myocardium from DE-MRI after myocardial infarction
University Bourgogne Franche-Comté
Besançon, France
DeadLine : June 30th, 2018
3
Marie Skłodowska-Curie Fellow at Teagasc
TEAGASC – The Agriculture and Food Development Authority
Carlow, Ireland
DeadLine : 25th June 2018
4
Ph.D. Scholarship in Experimental Physics – Dynamics of liquids and solids
Roskilde University
Denmark
DeadLine : 1/8/2018
5
PhD candidate : Improving the high temperature oxidation resistance of the titanium by mechanical surface treatments
University of Burgundy
Dijon, France
6
PhD-Student (f/m) at the Research Department “Experimental Neurodegeneration”
Universitätsmedizin Göttingen
Göttingen, Germany
DeadLine : June 15th, 2018
7
Staff Scientist / Postdoc – Functional Cancer Genomics
German Cancer Research Center
Heidelberg, Germany
8
Postdoctoral Researcher (or PhD student) in Neuroimaging – Neurophotonics
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : June 30, 2018
9
PhD position – Solidification Process of Alkali-Activated Materials
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : July 31, 2018
10
Postdoctoral Position – Alkali-Activated Material
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : July 31, 2018
11
Post Doctoral Researcher (Dairy Processing Technology Centre)
University of Limerick
Luimneach, Ireland
DeadLine : 8th June 2018
12
Research Associate/Fellow in Chemistry
University of Birmingham
United Kingdom
DeadLine : 07 Jun 2018
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Doctoral Position, Project “Global Cultures of Risk” / 100%, fixed term, four years
University of Basel
Basel, Switzerland
DeadLine : June, 30th, 2018
Ιατρική Επιστήμη (2 θέσεις)
1
Staff Scientist / Postdoc – Functional Cancer Genomics
German Cancer Research Center
Heidelberg, Germany
2
Postdoctoral Researcher (or PhD student) in Neuroimaging – Neurophotonics
University of Leuven
Leuven, Belgium
DeadLine : June 30, 2018
Επιστήμες Διοίκησης (1 θέση)
1
Postdoctoral Fellow/Researcher – Investment and Institutional Analyst for Resource Recovery and Reuse (RRR) Business Development
International Water Management Institute
Colombo, Sri Lanka

 

Πληροφορίες και λινκ στο career.duth.gr