Αρχική Μόνιμοι Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων στην αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς

Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων στην αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας  μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υπέγραψαν την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, ο διοικητής της ΕΑΣ Αγγ. Μπίνης και ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Δ. Κυριακόπουλος.

Στόχος αυτής της συνεργασίας η υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στελεχών της δημόσιας διοίκησης επί των θεματικών αρμοδιότητας της ΕΑΔ, όπως η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η λογοδοσία στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημοσίων οργανισμών, καθώς και η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα