Αρχική Ασφάλιση Εκκρεμείς συντάξεις – Πότε πιάνουν δουλειά οι ιδιώτες

Εκκρεμείς συντάξεις – Πότε πιάνουν δουλειά οι ιδιώτες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα το υπερταμείο ασφάλισης απονέμει περίπου 20.000 συντάξεις τον μήνα. Με την εμπλοκή ιδιωτών στα τμήματα απονομής, τις οργανωτικές αλλαγές αλλά και την ενίσχυση του ταμείου με έμψυχο δυναμικό η διοίκηση του ταμείου και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου στοχεύουν στις 30.000 απονομές συντάξεων κάθε μήνα. 

Εν τω μεταξύ με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας καθιερώνεται χρηματικό κίνητρο επιβράβευσης για τους υπαλλήλους  του ΕΦΚΑ (βάσει ποσοτικών στόχων) με στόχο την ακομα πιο γρήγορη  εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων. ΤΟ bonus αφορά το έτος 2022 και δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 7.200 ευρώ το έτος (600 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο).

Εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ το οποίο απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητή

Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ 

Η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργή εμπλοκή ιδιωτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ξεκινήσει, καθώς μέσα στις επόμενες εβδομάδες περίπου 1.200 λογιστές και δικηγόροι θα αναλάβουν δράση με στόχο την μείωση του στοκ των εκκρεμών συντάξεων.

Σύμφωνα με το πλάνο που έχει θέσει η διοίκηση του υπερταμείου ασφάλισης μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων 1.200 λογιστών-δικηγόρων που θα πιάσουν δουλειά στα τμήματα απονομής συντάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες προς το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η εξέταση τους, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει η πιστοποίηση τους, η οποία θα τους επιτρέψει να μπουν στα ενδότερα του υπερταμείου ασφάλισης.

Μια ημέρα μετά την εξέταση και την πιστοποίηση αναμενεται η έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης. Ταυτόχρονα, θα γίνει αποστολή της λίστας των επιτυχόντων στη διοίκηση του ΕΦΚΑ για έκδοση διαπιστωτικής πράξης διοικητή, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ατομική τους εγγραφή στην πλατφόρμα.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμούν ότι στις αρχές Νοεμβρίου οι πρώτοι 1.200 ιδιώτες θα έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν.

Ωστόσο έπεται και συνέχεια, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνολικά περίπου 3.600 δικηγόροι λογιστές. Μένουν, δηλαδή, ακόμη 2.400 άτομα που θα ενταχθούν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα του Οκτώβρη και μετά αναμένεται η πρόσκληση της επομενης φουρνιάς, δηλαδή επιπλέον 1.200 δικηγόρων-λογιστών για εκπαίδευση. Και σε αυτούς η εκπαίδευση θα κρατήσει περίπου ένα μήνα και στόχος είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Η τρίτη “φουρνιά” ιδιωτών που θα ενταχθούν στον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε περίπου 1.200 άτομα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν να εκπαιδευονται προς το τέλος Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις καθορίζεται ως εξής:

  • Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης:
  1.  40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  2. 80 ευρώ, όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.
  • Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.
  • Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.
  • Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ ανά σχέδιο.
  • Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός.
  • Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1): 60 ευρώ.
  • Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.