Αρχική Ασφάλιση Εκκρεμείς συντάξεις: Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση έκδοσής τους

Εκκρεμείς συντάξεις: Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση έκδοσής τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Eργασίας που στοχεύει στην επιτάχυνση έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων.

Με την τροπολογία καταργούνται οι εξαιρέσεις για την απονομή προσωρινής σύνταξης, επισπεύδεται η έκδοση σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση και απλοποιείται η διαδικασία, ενώ εξορθολογίζεται ο υπολογισμός των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα η τροπολογία:

-Εξειδικεύει το πεδίο σύμπραξης του e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες (δικηγόρους και λογιστές) για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων

Προβλέπει την ενοποίηση του ορίου οφειλών εντός του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα 20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ

Καθιστά υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ

Καθιστά υποχρεωτική την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 για τους ασφαλισμένους στην περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση. Επίσης, την επεκτείνει και στον τ. ΟΓΑ

Προβλέπει ότι τα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που έχουν εκδοθεί και έγχαρτα αποτελούν τεκμήριο για το χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από αυτά

Επιλύει τις διενέξεις μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ που αμφισβητείτο.