Αρχική Ασφάλιση Εκκαθάριση εισφορών για παράλληλη ασφάλιση – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι… πληρώνουν

Εκκαθάριση εισφορών για παράλληλη ασφάλιση – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι… πληρώνουν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστροφή ή επιπλέον χρέωση εισφορών από διπλή δραστηριότητα θα έχουν οι εργαζόμενοι που για το 2020 και το 2021 έχουν παράλληλη απασχόληση ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αντίστροφα.

Οι μεν χρεωστικές εισφορές του 2020 θα πρέπει να πληρωθούν από 31 Μαρτίου και εντός έξι μηνών, οι δε πιστωτικές μπορούν είτε να τους επιστραφούν με αίτησή τους, είτε να συμψηφιστούν κατά το άρθρο 104 το Νόμου 4387/2016 με τις μελλοντικές εισφορές ή και με τυχόν οφειλές τους προς Ταμεία και εφορία είτε, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές και συμψηφισμοί, να συνυπολογιστούν για την αύξηση της μελλοντικής σύνταξης.

Οσον αφορά το 2021, οι τυχόν επιπλέον εισφορές θα εμφανιστούν μαζεμένες για τους πρώτους 4 μήνες ως τις 29 Απριλίου και θα πρέπει να εξοφληθούν ως το τέλος Μαΐου.

Η απόφαση

Τη διαδικασία «χρεοπίστωσης» εισφορών για όσους έχουν μισθωτή απασχόληση και ταυτόχρονα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή είναι μισθωτοί και αυτοασπασχολούμενοι περιγράφει σχετική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση μετά το Νόμο 4670/2020 προβλέπεται ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου, και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, δηλαδή υπέρ κύριας, επικουρικής και εφάπαξ, καθώς και τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, θα προκύπτει και από τις δύο δραστηριότητες. Οπου οι εισφορές υπολείπονται, οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν τη διαφορά, ενώ όπου έχουν πληρώσει παραπάνω, θα έχουν επιστροφή.

Ετσι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών.

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που αναλογούν στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, τότε κάθε επιπλέον ποσό εισφοράς προσμετράται και αυξάνει τη μελλοντική σύνταξη.

Αν οι καταβληθείσες από τη μισθωτή εργασία εισφορές, υπολείπονται της δεύτερης κατηγορίας των 252 ευρώ (που ισχύει όταν υπάρχει και μη μισθωτή απασχόληση), τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά.

Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται τελείως από την υποχρέωση καταβολής εισφορών είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές, καθώς μέρος της ασφαλιστικής τους κατηγορίας καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχόλησης.

Στην… πράξη

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας του πρώην ΟΑΕΕ, που έχει επιλέξει τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οφείλει μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 252 ευρώ.

Εάν για κάποιο μήνα απασχοληθεί και ως μισθωτός με εισφορές ΙΚΑ και με μισθό 930 ευρώ, τότε καλύπτει πλήρως τις εισφορές που οφείλει για τη μη μισθωτή του εργασία και δεν απαιτείται να καταβάλει επιπλέον εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Εάν όμως για τη μισθωτή του απασχόληση λαμβάνει τον κατώτατο μισθό (650 ευρώ), τότε για το μήνα αυτόν θα προκύψει επιπλέον οφειλή 75,85 ευρώ, την οποία θα καταβάλει πλέον των 252 ευρώ της κατηγορίας που επέλεξε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος. Αν η παράλληλη μισθωτή απασχόληση είναι για 12 μήνες, θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον εισφορές 910 ευρώ (12×75,85=910). Με τον τρόπο εξόφλησης που περιγράφει η απόφαση θα πρέπει να τις πληρώσει στον ΕΦΚΑ εντός εξαμήνου με μηνιαία δόση 151,7 ευρώ.

Για όσους είχαν παράλληλη απασχόληση το 2020, η εκκαθάριση των εισφορών (χρεoπίστωση) διενεργείται έως το τέλος Μαρτίου 2021 και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου τμηματικά εντός εξαμήνου.

Για την παράλληλη απασχόληση και τις ανάλογες εισφορές από 1ης.1.2021, η εκκαθάριση (χρεοπίστωση) θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα και τυχόν χρεωστικές εισφορές που θα προκύψουν για το πρώτο τετράμηνο (1/1/2021 ως 29/4/2021) θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τέλη Μαΐου 2021.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου