Αρχική ΑΣΕΠ Εκατοντάδες προσλήψεις στο Υπ. Τουρισμού – Οι θέσεις και τα δικαιολογητικα!

Εκατοντάδες προσλήψεις στο Υπ. Τουρισμού – Οι θέσεις και τα δικαιολογητικα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν δεκατριών (113) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.