Αρχική Οικονομία Εispraxis: Το νέο σύστημα που θα προχωρά σε αυτόματες κατασχέσεις!

Εispraxis: Το νέο σύστημα που θα προχωρά σε αυτόματες κατασχέσεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προ των πυλών βρίσκεται ένα νέο σύστημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ονομασία «Eispraxis».

Ειδικότερα το συγκεκριμένο σύστημα θα επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν με ένα κλικ ποιοι οφειλέτες έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους και ποιοι όχι και αμέσως  θα ενεργοποιούνται «αυτόματα» διαδικασίες είσπραξης των οφειλομένων.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση με βάση τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, ενώ παράλληλα, θα αντλεί στοιχεία από τρίτους όπως Κτηματολόγιο και ΓΕΜΗ αλλά και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε.

«Αυτόματοι» συμψηφισμοί με περιουσιακά στοιχεία

Επιπροσθέτως η ΑΑΔΕ προχωρά και ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για την τήρηση των ρυθμίσεων τους, ενώ θα παρέχεται άμεση ενημέρωση για την επιβολή κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων εφόσον δεν τηρούν τις προθεσμίες.

Στην περίπτωση που εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία θα γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί.

Ποιες πληροφορίες περιέχει το σύστημα Eispraxis

  • Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.
  • Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
  • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
  • Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.