Αρχική Παιδεία Είσαι γονέας; Δες τις αλλαγές στο σχολικό ωράριο των Νηπιαγωγείων!

Είσαι γονέας; Δες τις αλλαγές στο σχολικό ωράριο των Νηπιαγωγείων!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αριθμ. Φ7/110913/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4361/21.09.2021

Κατάργηση της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναφορά της ώρας αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο

Η υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β ́ 83) καταργείται και η ώρα αποχώρησης των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθωση σφάλματος Α ́ 112).