Αρχική ΑΣΕΠ Είσαι εκπαιδευτικός; Κάνε αίτηση στη προκήρυξη 81 θέσεων του Υπ. Τουρισμού!

Είσαι εκπαιδευτικός; Κάνε αίτηση στη προκήρυξη 81 θέσεων του Υπ. Τουρισμού!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο) και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ