Αρχική Ασφάλιση Ειδική εισφορά στα αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων

Ειδική εισφορά στα αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
προκαταβολής σύνταξης
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί στα αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων, με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Πριν την καταβολή των αναδρομικών με την ψήφιση σχετικής διάταξης νόμου, προβλέφθηκε ότι η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται με την παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί με την εισφορά αλληλεγγύης.Από την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο taxisnet έως 28 Φεβρουαρίου από εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία, προκύπτει ότι εκτός από τον φόρο 20% που έχει ήδη παρακρατηθεί στα αναδρομικά, θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (κλιμακωτοί συντελεστές από 2,2% έως 10%).

Στην απόφαση ορίζεται ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων θα αποτυπώνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων με τον κωδικό 47, που αντιστοιχεί σε εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα, τα οποία δεν εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς στην πηγή ή έχουν απαλλαγεί από τον φόρο εισοδήματος.

Ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνει και το 2019 με βάση κλίμακα και τους εξής συντελεστές:

– 0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ,

– 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ,

– 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

– 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,

– 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,

– 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και

– 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από 220.000 ευρώ.