Αρχική Εργασιακά Νέα εγκύκλιος για την ειδική άδεια εκπαιδευτικών

Νέα εγκύκλιος για την ειδική άδεια εκπαιδευτικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέα εγκύκλιο στα σχολεία όλων των βαθμίδων διευκρινίζει το Υπουργείο Παιδείας ότι στους εκπαιδευτικούς – μόνιμους και έκτακτους – θα παραχωρείται η ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για τις πιο κάτω περιπτώσεις, νοουμένου ότι θα προσκομιστεί πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία για λόγους δημόσιας υγείας, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα:

  • Σε εκπαιδευτικό που τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα που εντοπίστηκε στη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί.
  • Σε εκπαιδευτικό που τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι από χώρα που δεν εμπίπτει στις Κατηγορίες Α΄ και Β΄, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών.
  • Σε εκπαιδευτικό που απουσιάζει υποχρεωτικά λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί και η οποία παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Σε εκπαιδευτικό για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών εάν: α) το παιδί αποτελεί επαφή κρούσματος και τίθεται σε αναγκαστικό αυτοπεριορισμό και β) λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ειδική άδεια έχει αναδρομική ισχύ από 20.3.2020, στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, νοουμένου ότι οι επηρεαζόμενοι είχαν προσκομίσει πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία για λόγους δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός καλείται να απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό, για οποιοδήποτε λόγο, πέραν των όσων σημειώνονται πιο πάνω, οι μέρες απουσίας θα υπολογίζονται έναντι της άδειας ασθενείας, αν και εφόσον δεν θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διδασκαλία ή παραγωγή/έλεγχος εκπαιδευτικού υλικού.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, επισημαίνεται ότι θα αξιοποιούνται από τις Διευθύνσεις των σχολείων ή στις σχολικές μονάδες, νοουμένου ότι διασφαλίζονται οι υγειονομικές προφυλάξεις που προβλέπονται, ή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το σπίτι τους ή για παραγωγή/έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού. Όπου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, τότε στους εκπαιδευτικούς αυτούς θα χορηγείται ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας με προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού.

Η απουσία εκπαιδευτικού που διαγνώστηκε θετικός στον Covid 19 θα προσμετρά έναντι της άδειας ασθενείας του με την προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού.