ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις των φοιτητών για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή. Αναλυτικά ολόκληρη η διαδικασία.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, θα μπορούν να το κάνουν από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «το αίτημα θα εγκρίνεται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ η αίτηση υποβάλλεται από τον φοιτητή αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου με την χρήση των προσωπικών κωδικών κάθε φοιτητή».

Ταυτόχρονα, τα δικαιολογητικά για τους λόγους χορήγησης κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο από τον φοιτητή και μία μόνο φορά στο ενιαίο αρχείο στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «MyDocs», με τον κωδικό του χρήστη (username) και συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε. (TAXISnet).

Επίσης, στην ειδική εφαρμογή υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης για την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και της ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης.