ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πάρθηκε η απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 89 κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου σε ΟΤΑ α’ βαθμού και έχει αποσταλεί στον ΑΣΕΠ για να εκδώσει την προκήρυξη.

Ήδη εγκρίθηκαν οι θέσεις που θα καλυφθούν απο τους προστατευόμενους του ΟΑΕΔ και είναι οι εξής:

Η προκήρυξη αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τον ΑΣΕΠ και μένουν μόνο τα τυπικά για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.