Αρχική Εποχικοί Εγκρίθηκαν 117 προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων – Οι ειδικότητες

Εγκρίθηκαν 117 προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σήμερα σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση και ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά 117 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2021.

Πρόκειται για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 70 θέσεων πεντάμηνης διάρκειας κατά τη χρονική περίοδο από 01-10-2021 έως 28-02-2022, του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Αμαξοστασίου 12 θέσεων οκτάμηνης διάρκειας και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 35 θέσεων οκτάμηνης διάρκειας.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής: