Αρχική ΑΣΕΠ Έγκριση για 66 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Έγκριση για 66 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έγκριση έναρξης διαδικασίας πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα υπόγράψουν σύμβαση για 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν θα είναι ΔΕ Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων.