Αρχική Οικονομία Εφορία: Mπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεις παντού για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Εφορία: Mπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεις παντού για την πάταξη της φοροδιαφυγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπαράζ ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και μαύρου χρήματος, σαρωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό όσων εισέπραξαν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας αλλά και ηλεκτρονικούς ελέγχους στους δρόμους για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021.

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν εκτιναχθεί στα 110 δις. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος EISPRAXIS, το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Διαχείριση και παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφισμών.
 • Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίησης της λήψης μέτρων είσπραξης.
 •  Άμεση ενημέρωση των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Επιπροσθέτως, για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προωθούνται η προσαρμογή και διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. – TAXIS, TAXISNET, ICISNET, ELENXIS – με το νέο πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS, η επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και η περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

Μπαράζ διασταυρώσεων

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί μπαράζ ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για να εντοπίσει:

1.  Φορολογούμενους που υπέβαλλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.

2. Διαφορές μεταξύ των συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

3. Υπόχρεους σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9

4.  Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

5.  Αναδρομικά  εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές

7.  Αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Παράλληλα προωθείται:

 •  Η  πλήρης ψηφιοποίηση του Κεφαλαίου (ηλεκτρονικοποίηση αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα, δηλώσεων ΦΜΑ, φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ατύπων δωρεών, φόρου κληρονομιών και τυχερών παιγνίων).
 • Η επέκταση της ψηφιοποίησης του Μητρώου (διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου, διασύνδεση με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διασύνδεση με το  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
 • Η ολοκλήρωση και επέκταση των νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων (myaadelive, ψηφιακά αιτήματα και ραντεβού, αναβάθμιση ιστοσελίδας ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, ψηφιακή καταβολή ΔΕΤΕ κ.ά.)

Φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός προγραμματίζει:

 • Τουλάχιστον 17.000 φορολογικούς ελέγχους.
 • Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους:

 • Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.
 • Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

 Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν:

 •  46.720 μερικούς επιτόπιοι έλεγχοι από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
 • 70 έρευνες οι οποίες αφορούν σε απάτη στον ΦΠΑ.
 • 630 λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής.

Για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου, η ΑΑΔΕ στοχεύει σε:

 • 66.000 ελέγχους δίωξης, με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 παραβάσεων.
 • 12.400 εκ των υστέρων ελέγχους, με διαπίστωση τουλάχιστον 2.370 παραβάσεων.
 • 9.000 ελέγχους με αυτοκινούμενα συστήματα X-RAYS.
 • 150 ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχων.