Αρχική Οικονομία Εφορία: Αναστολή πληρωμής της δόσης Απριλίου κάθε ρύθμισης οφειλής

Εφορία: Αναστολή πληρωμής της δόσης Απριλίου κάθε ρύθμισης οφειλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χιλιάδες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πληρώσουν έως τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου τη μηνιαία δόση του Απριλίου των ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής φορολογικών οφειλών, στις οποίες έχουν ενταχθεί.

Συγκεκριμένα με τις υπ’ αριθμόν Α1095/2021 και Α1096/2021 αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι:

1) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες – εξαιτίας της εφαρμογής υγειονομικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού – είτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, είτε έχουν πληγεί οικονομικά λόγω σημαντικής συρρίκνωσης του τζίρου τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ενεργό στις 20/3/2020, Κωδικό Αριθμό κύριας Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους αναγραφόμενους σε λίστα συνημμένη με την  απόφαση Α1095/2021 ή για επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στην ίδια συνημμένη λίστα, του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ..

2) Προϋπόθεση για την υπαγωγή των εργαζομένων στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση είναι η σύμβαση εργασίας τους να τελεί σε αναστολή.

3) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή ή έχουν υποχρεωθεί να συρρικνώσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους εξαιτίας της εφαρμογής υγειονομικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορoνοϊού. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ενεργό στις 20/3/2020, Κωδικό Αριθμό κύριας Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους αναγραφόμενους σε λίστα συνημμένη με την απόφαση Α1096/2021 ή για επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στην ίδια συνημμένη λίστα, του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ..

4) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων, η δόση του Απριλίου, η οποία παρατείνεται, μπορεί να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

5) Από την εφαρμογή της απόφασης για τους εργαζομένους εξαιρούνται όσοι απασχολούνται:

  • στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
  • στα εκτός Γενικής Κυ6βέρνησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
  • στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που  ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
  • στις εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

6) Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.