ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χιονοστιβάδα προσλήψεων απο τις Εφορείες Αρχαιοτήτων σε όλη την Ελλάδα και το Dimosio.gr τις συγκέντρωσε και σας τις παρουσιάζει αναλυτικά.

Πρόκειται για εποχικές προσλήψεις σε όλη την επικράτεια που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει στις εφορείες αρχαιοτήτων με μερικές απο αυτές να ξεχωρίζουν όπως στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με 76 προσλήψεις,την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών με 243 προσλήψεις, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος και Αργολίδας αντίστοιχα με 57 προσλήψεις, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με 24 και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με 23 προσλήψεις.

Δείτε αναλυτικά όλες τις προκηρύξεις καθώς και την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Οι προκηρύξεις:

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.
Τηλέφωνο: 27210 22534

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 04/05/2020 έως 13/05/2020.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ, εδώ και εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 30-06-2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 5/5/2020 έως 15/5/2020.

Τηλέφωνο: 22650 82313

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-15/05/2020

Τηλέφωνο: 26240 22529, 26240 23753
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 06/05/2020 έως 15/05/2020.

Τηλέφωνο: 22210 22402

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020.
Τηλέφωνο: 2810 279210
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή
  παράτασης.

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α ΄) με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικής
3 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 5/5/2020 έως 14/5/2020.

Τηλέφωνο: 24210 25349 και 76278

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 05.05.2020 έως 14.05.2020.

Τηλέφωνο: 26810 24636

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι (6)μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1 ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 07-05-2020 έως 18-05-2020.

Τηλέφωνο: 25310 22411, 21517

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020.
Τηλέφωνο: 26610 48310, 26610 48120

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
2 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 4/5/2020 έως 18/5/2020.

Τηλέφωνο: 210 3250148
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 (ΠΕ) Αρχαιολόγος
1 (ΠΕ) Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 08.5.2020 έως 18.5.2020.

Τηλέφωνο: 210 3216700, εσωτ. 110
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 3-9-2020 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατεύθυνσης Α)
5 ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 8-5-2020 έως 18-5-2020.

Τηλέφωνο: 210 4590761, 4590759

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2020-18/05/2020

Τηλέφωνο:
2313 310460, 2313 310421, 2310 204868, 2310 209545
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 243 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών (όχι πέραν της 31/12/2020).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2020-18/05/2020

Τηλέφωνο: 210 9225114 (εσωτ: 207- 204)

Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 57 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2020-25/05/2020

Τηλέφωνο: 27520 97612

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ ειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτής σε οικοδομικές εργασίες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 30 Νοεμβρίου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 12/05/2020 έως 21/05/2020.

Τηλέφωνο: 28410 90511

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης .

1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
1 ΔΕ Εργοδηγών (Τεχνικών Ειδικότητας Δομικών Έργων/Τεχνικών Κατασκευών)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χωματουργικών και Ανυψωτικών)
3 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων
3 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22.04.2020 και έως 20.05.2020

Τηλέφωνο: 210 3250148

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την προκήρυξη που ακολουθεί και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, όπου αναγράφεται.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 08/05/2020 έως 18/05/2020.

Τηλέφωνο: 2610 276143, 275070, 241266

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/05/2020-19/05/2020

Τηλέφωνο: 27310 25363, 27310 81128

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος ανακοινώνει την πρόσληψη 57 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Τηλέφωνο: 22650 82313

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020.

Τηλέφωνο: 27210 22534, 27210 26770

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Τηλέφωνο: 2510 222246

Δείτε την προκήρυξη εδώ