Αρχική Εποχικοί Εφορείες αρχαιοτήτων: Αιτήσεις έως 5 Απριλίου για 739 προσλήψεις

Εφορείες αρχαιοτήτων: Αιτήσεις έως 5 Απριλίου για 739 προσλήψεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωπικό εποχικής απασχόλησης θα προσλάβουν τα μουσεία και οι εφορείες αρχαιοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 739 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (έως 5/4) 2265082313
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 46
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 7
Νομισματικό Μουσείο 2103632057
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 2109238724
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 177
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 29
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 2810279210
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 65
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 8
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (έως 5/4) 2624022529
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 70
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (έως 5/4) 28210 94487
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 5
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2132144800
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 99
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 5
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 2313310201
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 28
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (έως 3/4) 2241365249
ΤΕ Λογιστικού 1
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 100
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 7
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (έως 2/4) 2103240563
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 2
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 2132139510
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 40
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 2331029737
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 26
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 3
25 υπάλληλοι στον Δήμο Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.

Οι θέσεις είναι: 10 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 3 ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων, 3 ΔΕ Ελεγκτών, 2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες, 2 ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών, 1 ΔΕ Αποθηκάριων, 1 ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων, 1 ΥΕ Καθαριστών οχημάτων, 1 ΔΕ Υπάλληλος Λογιστηρίου και 1 ΥΕ Νυχτοφυλάκων. Διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

5 άτομα στη ΔΕΥΑ Βορείου Αξονα Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Βορείου Αξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Αξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), που εδρεύει στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Υδραυλικοί και 2 ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Βορείου Αξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς τη στο Πρωτόκολλο (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

21 γυμναστές στον Δήμο Πέλλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη 21 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διά ζώσης, στη γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας (βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών – 2ος όροφος) Κ. Ασμανίδη 2 – μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο πληροφοριών: 23820 84371.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο