Αρχική ΑΣΕΠ Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: 2 Εξειδικευμένοι Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: 2 Εξειδικευμένοι Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22/4/2021 έως και 28/4/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: