Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τα έτη παραγραφής οφειλών

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει για τα έτη παραγραφής οφειλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια (από 20).

Συγκεκριμένα:

Α) 5ετή παραγραφή μπορούν να ελεγχθούν τα έτη 2016 έως 2022

Β) 10ετή παραγραφή αν υπάρξει νέο στοιχείο, μπορούν να ελεγχθούν τα έτη 2011 έως 2022

Γ) 15ετή παραγραφή αν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, μπορούν να ελεγχθούν τα έτη 2006 έως 2022

Τι ελέγχουν
Α) Ελέγχουν τις καταθέσεις που έχουν γίνει στους λογαριασμούς ονομαστικές/ανώνυμες

Β) Ελέγχουν τις μεταφορές που έχουν γίνει στους λογαριασμούς

Γ) Ελέγχουν τη περιουσιακή κατάσταση-αγορές κινητών, ακινήτων, επενδυτικών