Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Τα αποτελέσματα για τις 100 προσλήψεις προσωπικού για έκδοση συντάξεων –...

ΕΦΚΑ: Τα αποτελέσματα για τις 100 προσλήψεις προσωπικού για έκδοση συντάξεων – Πίνακες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκαν χθες, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, τα αποτελέσματα για τις 100 προσλήψεις με σύμβαση έργου που είχε προκηρύξει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι 100 ιδιώτες που προσλαμβάνονται για 14 μήνες θα βοηθήσουν στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους

Οι πίνακες περιλαμβάνουν υποψηφίους που έχουν μοριοδοτηθεί σε ειδικά κριτήρια, όπως ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία – με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.

Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι
Ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή του επισημαίνει τα ακόλουθα:

ο Πίνακας Προσληπτέων έχει αναρτηθεί με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.
οι Πίνακες Κατάταξης & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 του e-ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί με τον αριθμό που πήρε η αίτηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
οι υποψήφιοι μπορούν να ανακτήσουν τον αριθμό της αίτησής τους, αφού εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-sme.php
οι πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των προσληπτέων θα τηρούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ.
οι επισυναπτόμενοι πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνημμένων δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.
Στoυς ΠΙΝΑΚΕΣ υπάρχει στήλη «ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ», στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί είτε διότι δεν είναι σύμφωνα με όσα ζητά η ανακοίνωση, είτε γιατί δεν αποδεικνύονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για παράδειγμα:
η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία» μπορεί να σημαίνει ότι η δηλωθείσα εμπειρία δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης ή ότι δεν έχει κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση για την απόδειξή της.
η ένδειξη «Δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών» μπορεί να σημαίνει ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε δεν βρίσκεται στον πίνακα με τα απαιτούμενα στην Ανακοίνωση πτυχία ή ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας» μπορεί να σημαίνει ότι είτε δεν κατατέθηκε πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, είτε το πτυχίο που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (7-12-20), είτε δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξή της, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η ειδική κατηγορία» σημαίνει ότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία προς απόδειξη της ειδικής κατηγορίας (ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία) ή ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
Οι πίνακες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ
1 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ 1.954,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

2 ΠΑΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΘΗ 1.945,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

3 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.935,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

4 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.812,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980

5 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΑ 1.796,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980

6 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΗΛΙΑ 1.713,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860

7 ΣΑΚΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1.691,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 315
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

8 ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 1.679,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800

9 ΒΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.646,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 343
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10 ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.646,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

11 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΝΑ 1.614,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΙΑ 1.611,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

13 ΖΟΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.583,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

14 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ 1.556,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 378
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860

15 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.552,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 358.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

16 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.530,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620

17 ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΕΡΟΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.525,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 1.523,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

19 ΣΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΝΗ 1.514,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

20 ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 1.508,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920

21 ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΟΦΙΑ 1.505,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

22 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.495,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 301.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

23 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 1.489,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

24 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.486,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
25 ΣΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1.480,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 175
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

26 ΑΒΡΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.473,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
27 ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑ 1.472,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

28 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.469,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560

29 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.450,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

30 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.445,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 335.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
31 ΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 1.442,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

32 ΚΑΤΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.442,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 332.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
33 ΔΕΡΒΕΝΗ ΦΑΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΩΗ 1.437,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.436,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
35 ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

36 ΜΠΡΑΙΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560

37 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 1.429,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

38 ΓΚΑΝΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.428,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

39 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1.425,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
40 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.425,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 35
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

41 ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1.423,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860

42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 1.420,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560

43 ΔΙΠΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1.419,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 226.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920

44 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.418,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

45 ΤΣΙΟΛΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΟΠΗ 1.415,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

46 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.411,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980

47 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.408,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

48 ΜΠΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΩ 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

49 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
50 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΝΗ 1.404,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

51 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 1.394,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
52 ΣΙΑΤΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΛΕΝΗ 1.393,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

53 ΛΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1.388,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920

54 ΚΑΨΑΛΗ ΚΛΕΙΩ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΩ 1.387,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

55 ΝΤΟΥΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.384,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ
1 ΜΠΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2.266,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
650
2 ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 2.200,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 553
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
350
3 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.169,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
180
4 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΑ 2.060,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 2.044,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
180
6 ΤΣΙΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.022,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
7 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.016,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 2.003,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
9 ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.934,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 560
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
50
10 ΓΚΑΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.918,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
11 ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.871,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
100
12 ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑ 1.866,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
50
13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΩΗ 1.834,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
100
14 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.824,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
15 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΙΤΣΑ 1.824,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
300
16 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 1.814,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
300
17 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.743,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 434
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
180
18 ΚΟΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1.734,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
19 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.727,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
50
20 ΒΑΓΙΑ ΣΑΠΦΩ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ 1.669,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 567
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
100
21 ΚΟΥΦΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 1.665,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
22 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ 1.647,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
23 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1.632,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
300
24 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΛΩ 1.627,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
25 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ 1.595,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
26 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1.583,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
350
27 ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.570,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
28 ΛΑΛΑΙΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ 1.566,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
400
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.549,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
350
30 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.538,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
350
31 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1.536,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
550 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
32 ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 1.528,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
300
33 ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 1.517,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
300
34 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.513,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
35 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΜΗΝΗ 1.508,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
36 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.494,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
37 ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1.477,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
38 ΦΑΚΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1.471,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
50
39 ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 1.449,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
40 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1.435,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
41 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 1.420,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
42 ΚΟΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.410,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
200
43 ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1.400,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
530 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
44 ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 224.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
45 ΚΡΑΤΣΟΥΝ ΣΤΕΛΑ ΣΕΡΓΚΕΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 e-ΕΦΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ
446 – 25/11/21 2.266,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
650
385 – 24/11/21 2.200,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 553
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
350
180 – 22/11/21 2.169,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
180
524 – 27/11/21 2.060,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
470 – 25/11/21 2.044,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
180
178 – 22/11/21 2.022,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
408 – 25/11/21 2.016,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
770 – 29/11/21 2.003,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100
276 – 23/11/21 1.954,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
756 – 29/11/21 1.945,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
495 – 26/11/21 1.935,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
386 – 24/11/21 1.934,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 560
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
50
346 – 24/11/21 1.918,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
498 – 26/11/21 1.871,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
100
238 – 23/11/21 1.866,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
50
365 – 24/11/21 1.834,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
100
615 – 28/11/21 1.824,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
347 – 24/11/21 1.824,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
300
273 – 23/11/21 1.814,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
300
30 – 20/11/21 1.812,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
0
502 – 26/11/21 1.796,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
0
538 – 27/11/21 1.743,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 434
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
180
340 – 24/11/21 1.734,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
496 – 26/11/21 1.727,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
50
730 – 29/11/21 1.713,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
0
413 – 25/11/21 1.691,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 315
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
580 – 28/11/21 1.679,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
0
317 – 24/11/21 1.669,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 567
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
100
379 – 24/11/21 1.665,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
725 – 29/11/21 1.647,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
219 – 22/11/21 1.646,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 343
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
184 – 22/11/21 1.646,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
744 – 29/11/21 1.632,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
300
285 – 23/11/21 1.627,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
560 – 28/11/21 1.614,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
336 – 24/11/21 1.611,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
671 – 29/11/21 1.595,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
248 – 23/11/21 1.583,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
291 – 23/11/21 1.583,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
350
1 – 20/11/21 1.570,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
572 – 28/11/21 1.566,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
400
533 – 27/11/21 1.556,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 378
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
0
427 – 25/11/21 1.552,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 358.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
334 – 24/11/21 1.549,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
350
288 – 23/11/21 1.538,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
350
160 – 22/11/21 1.536,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
550 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
774 – 29/11/21 1.530,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
0
339 – 24/11/21 1.528,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
300
609 – 28/11/21 1.525,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
442 – 25/11/21 1.523,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
455 – 25/11/21 1.517,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
300
439 – 25/11/21 1.514,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
127 – 21/11/21 1.513,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
87 – 21/11/21 1.508,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
738 – 29/11/21 1.508,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
47 – 20/11/21 1.505,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
140 – 21/11/21 1.495,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 301.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
749 – 29/11/21 1.494,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200
330 – 24/11/21 1.489,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
69 – 20/11/21 1.486,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
117 – 21/11/21 1.480,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 175
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
31 – 20/11/21 1.477,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
253 – 23/11/21 1.473,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
134 – 21/11/21 1.472,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
430 – 25/11/21 1.471,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
50
292 – 23/11/21 1.469,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
0
266 – 23/11/21 1.450,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
715 – 29/11/21 1.449,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
480 – 26/11/21 1.445,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 335.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
414 – 25/11/21 1.442,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
174 – 22/11/21 1.442,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 332.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
20 – 20/11/21 1.437,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
664 – 29/11/21 1.436,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
584 – 28/11/21 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
171 – 22/11/21 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
0
398 – 25/11/21 1.435,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130
22 – 20/11/21 1.429,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
478 – 26/11/21 1.428,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
165 – 22/11/21 1.425,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
298 – 23/11/21 1.425,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 35
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
122 – 21/11/21 1.423,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
0
573 – 28/11/21 1.420,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
0
143 – 21/11/21 1.420,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
663 – 29/11/21 1.419,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 226.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
64 – 20/11/21 1.418,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
209 – 22/11/21 1.415,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
193 – 22/11/21 1.411,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
0
530 – 27/11/21 1.410,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
200
431 – 25/11/21 1.408,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
620 – 28/11/21 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
255 – 23/11/21 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
714 – 29/11/21 1.404,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
406 – 25/11/21 1.400,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
530 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
581 – 28/11/21 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 224.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
568 – 28/11/21 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
100
90 – 21/11/21 1.394,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
103 – 21/11/21 1.393,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
355 – 24/11/21 1.388,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
400 – 25/11/21 1.387,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
257 – 23/11/21 1.384,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
687 – 29/11/21 1.381,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
147 – 21/11/21 1.375,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
503 – 26/11/21 1.375,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
341 – 24/11/21 1.374,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
390 – 24/11/21 1.371,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
327 – 24/11/21 1.371,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
239 – 23/11/21 1.370,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
197 – 22/11/21 1.367,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
50
182 – 22/11/21 1.364,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
411 – 25/11/21 1.359,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 319.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
202 – 22/11/21 1.358,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 294.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
0
57 – 20/11/21 1.358,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
466 – 25/11/21 1.354,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
249 – 23/11/21 1.352,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
225 – 22/11/21 1.348,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
100
40 – 20/11/21 1.348,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
72 – 20/11/21 1.343,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
596 – 28/11/21 1.342,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 302.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
522 – 27/11/21 1.340,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
650 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
274 – 23/11/21 1.340,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
100
324 – 24/11/21 1.340,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
465 – 25/11/21 1.335,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 295.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
366 – 24/11/21 1.330,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 227.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
102 – 21/11/21 1.328,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
246 – 23/11/21 1.322,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
100
357 – 24/11/21 1.321,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
500
224 – 22/11/21 1.321,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 0.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 231
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
434 – 25/11/21 1.320,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
329 – 24/11/21 1.320,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
549 – 27/11/21 1.316,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
350 – 24/11/21 1.315,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 271.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 294
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
0
325 – 24/11/21 1.314,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
121 – 21/11/21 1.314,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
421 – 25/11/21 1.311,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 271.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
563 – 28/11/21 1.310,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
319 – 24/11/21 1.306,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
194 – 22/11/21 1.304,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
450
372 – 24/11/21 1.300,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
547 – 27/11/21 1.290,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
50
514 – 26/11/21 1.289,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
512 – 26/11/21 1.288,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
0
546 – 27/11/21 1.287,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
708 – 29/11/21 1.280,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
508 – 26/11/21 1.273,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
185 – 22/11/21 1.268,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
303 – 23/11/21 1.265,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 225.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
43 – 20/11/21 1.262,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 222.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
0
302 – 23/11/21 1.253,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
280 – 23/11/21 1.248,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
0
295 – 23/11/21 1.226,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
50 – 20/11/21 1.205,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
300 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ
306 – 23/11/21 1.203,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
485 – 26/11/21 1.200,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 245
ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
594 – 28/11/21 1.196,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
29 – 20/11/21 1.195,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
614 – 28/11/21 1.194,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
130
321 – 24/11/21 1.191,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 427
ΑΝΕΡΓΙΑ: 160
350
556 – 27/11/21 1.181,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
0
360 – 24/11/21 1.172,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
50
52 – 20/11/21 1.170,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
50
772 – 29/11/21 1.167,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
0
113 – 21/11/21 1.161,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 355.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
400
444 – 25/11/21 1.157,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
100
709 – 29/11/21 1.156,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 328.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
0
795 – 29/11/21 1.152,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
230
476 – 26/11/21 1.137,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
0
486 – 26/11/21 1.127,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 239.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
429 – 25/11/21 1.116,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
0
529 – 27/11/21 1.087,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 297.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
45 – 20/11/21 1.076,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
0
201 – 22/11/21 1.068,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 325.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
300
135 – 21/11/21 1.061,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 321.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
0
26 – 20/11/21 1.054,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
234 – 23/11/21 1.048,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
676 – 29/11/21 1.037,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
751 – 29/11/21 1.032,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
200
441 – 25/11/21 1.023,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
66 – 20/11/21 1.020,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
200
28 – 20/11/21 1.014,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
130
600 – 28/11/21 1.010,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 574
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
735 – 29/11/21 1.006,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
0
489 – 26/11/21 1.004,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
100
35 – 20/11/21 1.004,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
768 – 29/11/21 1.004,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
38 – 20/11/21 1.000,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 462
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
0
145 – 21/11/21 1.000,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 230.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 280
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
130
91 – 21/11/21 994,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
418 – 25/11/21 994 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
0
199 – 22/11/21 992,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
231 – 23/11/21 987,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 299.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
750 – 29/11/21 979 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0
387 – 24/11/21 974,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50
73 – 20/11/21 974,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50
359 – 24/11/21 974 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
130
271 – 23/11/21 969,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
445 – 25/11/21 967,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
500 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
48 – 20/11/21 966,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
50
157 – 22/11/21 964,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
100
716 – 29/11/21 957,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 518
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0
482 – 26/11/21 954,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
60 – 20/11/21 953,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
430
236 – 23/11/21 950 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 330.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
0
279 – 23/11/21 946 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 366.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
150 – 21/11/21 936,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
149 – 21/11/21 935,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
656 – 28/11/21 934,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 574
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
101 – 21/11/21 934 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
0
226 – 22/11/21 931,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 266
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
618 – 28/11/21 927,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
350
213 – 22/11/21 922 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
703 – 29/11/21 917,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 539
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
247 – 23/11/21 914,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
100
475 – 26/11/21 914 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
130
155 – 22/11/21 913,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
19 – 20/11/21 909,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
362 – 24/11/21 908,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 203
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
63 – 20/11/21 907,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
245 – 23/11/21 900 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 220.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
0
208 – 22/11/21 890,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 329
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
89 – 21/11/21 880 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
130
673 – 29/11/21 868 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
110 – 21/11/21 861 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
130
345 – 24/11/21 860,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
0
621 – 28/11/21 856 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
493 – 26/11/21 855,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
275 – 23/11/21 851,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 312.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 469
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
647 – 28/11/21 851,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
737 – 29/11/21 850,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
763 – 29/11/21 850 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
396 – 25/11/21 842,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
616 – 28/11/21 837,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
605 – 28/11/21 833,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
296 – 23/11/21 829 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
711 – 29/11/21 817,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
0
557 – 27/11/21 816,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
130
241 – 23/11/21 815 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
196 – 22/11/21 814,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 476
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
297 – 23/11/21 811,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 462
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
154 – 21/11/21 811,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 223.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
674 – 29/11/21 809,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 150
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
0
204 – 22/11/21 808,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
380 – 24/11/21 797,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
608 – 28/11/21 785 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
130
218 – 22/11/21 780,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
0
668 – 29/11/21 776,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 406
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
270 – 23/11/21 773 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 77
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
468 – 25/11/21 764,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
17 – 20/11/21 756,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
0
767 – 29/11/21 753 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 312.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 336
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
569 – 28/11/21 752 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
792 – 29/11/21 742,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
402 – 25/11/21 739,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
758 – 29/11/21 737 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 371
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
650 – 28/11/21 736,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
58 – 20/11/21 736,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 161
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200
534 – 27/11/21 734,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 490
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
93 – 21/11/21 732,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
315 – 24/11/21 730 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
100
452 – 25/11/21 726,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
50
417 – 25/11/21 719,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
68 – 20/11/21 718,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
509 – 26/11/21 715 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 231
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
499 – 26/11/21 712,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
300
598 – 28/11/21 711,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
200
695 – 29/11/21 711 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
593 – 28/11/21 707,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 317.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 350
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
0
555 – 27/11/21 704 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
487 – 26/11/21 703,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 213.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 490
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
175 – 22/11/21 702,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
0
384 – 24/11/21 698 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
124 – 21/11/21 697,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
591 – 28/11/21 694,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
437 – 25/11/21 694,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 365.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 329
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
62 – 20/11/21 691,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 337.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
761 – 29/11/21 687 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
631 – 28/11/21 686,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
153 – 21/11/21 685,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 241.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0
420 – 25/11/21 682 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
453 – 25/11/21 679,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 344.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
578 – 28/11/21 677 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 320.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 7
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
350
731 – 29/11/21 674 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
130
472 – 26/11/21 673,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
318 – 24/11/21 659,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 294
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
685 – 29/11/21 653 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
50
748 – 29/11/21 649,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
712 – 29/11/21 648 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 98
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
305 – 23/11/21 647,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
44 – 20/11/21 647,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
490 – 26/11/21 639,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
532 – 27/11/21 636 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
80 – 21/11/21 634,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 42
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
550 – 27/11/21 634 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 314.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
704 – 29/11/21 631,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 214.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
227 – 22/11/21 631 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 259
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
142 – 21/11/21 627,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 336
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
0
666 – 29/11/21 624 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
84 – 21/11/21 623 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
76 – 20/11/21 622,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
151 – 21/11/21 621 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 287
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
717 – 29/11/21 617,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
0
54 – 20/11/21 617,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
696 – 29/11/21 616,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
531 – 27/11/21 613,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 280
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
688 – 29/11/21 608,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
370 – 24/11/21 602,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
589 – 28/11/21 601,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
50
545 – 27/11/21 601,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 266
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
543 – 27/11/21 599,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0
607 – 28/11/21 598,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
638 – 28/11/21 592,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 255
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
207 – 22/11/21 587 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200
188 – 22/11/21 584,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
548 – 27/11/21 583,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
49 – 20/11/21 580 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 360.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
244 – 23/11/21 579,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
100 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ
757 – 29/11/21 576,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0
36 – 20/11/21 575,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
265 – 23/11/21 574,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
179 – 22/11/21 570,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
198 – 22/11/21 566 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
397 – 25/11/21 564 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
300
392 – 25/11/21 562 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
491 – 26/11/21 556,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
65 – 20/11/21 552,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 352.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
462 – 25/11/21 543,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 294.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
564 – 28/11/21 535,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 245
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
230 – 23/11/21 535,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50
574 – 28/11/21 534 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
0
96 – 21/11/21 532,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 392.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
661 – 29/11/21 528,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
13 – 20/11/21 527,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
56 – 20/11/21 524 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 342.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
262 – 23/11/21 523,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
206 – 22/11/21 518 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
694 – 29/11/21 517 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 344.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
0
771 – 29/11/21 515,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
85 – 21/11/21 514 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 314.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0
34 – 20/11/21 510,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 320.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
535 – 27/11/21 510,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200
626 – 28/11/21 504,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
516 – 26/11/21 504,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 343.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
787 – 29/11/21 503,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
99 – 21/11/21 500,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
107 – 21/11/21 500 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
144 – 21/11/21 494,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
0
428 – 25/11/21 492,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
628 – 28/11/21 490 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
328 – 24/11/21 490 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
50
368 – 24/11/21 483,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 213.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
114 – 21/11/21 481,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200
320 – 24/11/21 481,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
419 – 25/11/21 479,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
619 – 28/11/21 476 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
409 – 25/11/21 471,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
474 – 26/11/21 470 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 126
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
562 – 28/11/21 468,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
130
364 – 24/11/21 462,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 232.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 160
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
698 – 29/11/21 460,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
81 – 21/11/21 460 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
0
461 – 25/11/21 455,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
240 – 23/11/21 453,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
123 – 21/11/21 449,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
597 – 28/11/21 449,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
494 – 26/11/21 448,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 218.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
230 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
528 – 27/11/21 446 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
627 – 28/11/21 441,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 341.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
612 – 28/11/21 439,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
507 – 26/11/21 439,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 239.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
200
159 – 22/11/21 434,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 329.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
595 – 28/11/21 431,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 340.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
412 – 25/11/21 431,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
726 – 29/11/21 429,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
640 – 28/11/21 429,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
50
773 – 29/11/21 418,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 334.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
109 – 21/11/21 418 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
338 – 24/11/21 402,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
652 – 28/11/21 399,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
632 – 28/11/21 398,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 328.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
391 – 24/11/21 396,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
382 – 24/11/21 393,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 14
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
780 – 29/11/21 389 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
720 – 29/11/21 386 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
0
263 – 23/11/21 384,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
447 – 25/11/21 380,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
433 – 25/11/21 370,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
587 – 28/11/21 366,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4 – 20/11/21 363,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
205 – 22/11/21 363,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
166 – 22/11/21 361,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
25 – 20/11/21 358,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
588 – 28/11/21 356 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
759 – 29/11/21 355,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
742 – 29/11/21 352 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
283 – 23/11/21 352 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
92 – 21/11/21 351,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
77 – 20/11/21 348 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
440 – 25/11/21 347,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
55 – 20/11/21 346 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100
500 – 26/11/21 344,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
551 – 27/11/21 343,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
8 – 20/11/21 343,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
506 – 26/11/21 342,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
753 – 29/11/21 341,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
518 – 26/11/21 335,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
326 – 24/11/21 331,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
651 – 28/11/21 331,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 331.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
172 – 22/11/21 326,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 221.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
700 – 29/11/21 326 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
254 – 23/11/21 324,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
665 – 29/11/21 324,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
146 – 21/11/21 322,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 222.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
754 – 29/11/21 318,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
108 – 21/11/21 318,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
94 – 21/11/21 318,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 318.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
456 – 25/11/21 316 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
331 – 24/11/21 310 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
170 – 22/11/21 308,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
438 – 25/11/21 307,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
658 – 28/11/21 300 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
779 – 29/11/21 299,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 229.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
566 – 28/11/21 298 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
344 – 24/11/21 296 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
309 – 24/11/21 296 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
789 – 29/11/21 295,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 295.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
119 – 21/11/21 290,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
401 – 25/11/21 282,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
351 – 24/11/21 282,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
454 – 25/11/21 274,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
678 – 29/11/21 273,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
659 – 28/11/21 272,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
332 – 24/11/21 270 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
264 – 23/11/21 270 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
450 – 25/11/21 268,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
133 – 21/11/21 264 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
299 – 23/11/21 263,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
189 – 22/11/21 261,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
33 – 20/11/21 260 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
762 – 29/11/21 258,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
624 – 28/11/21 258 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
681 – 29/11/21 255,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
680 – 29/11/21 255,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
443 – 25/11/21 253,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
152 – 21/11/21 252,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
105 – 21/11/21 251,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
523 – 27/11/21 250 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
526 – 27/11/21 248 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
734 – 29/11/21 246,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
542 – 27/11/21 242 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
51 – 20/11/21 240,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.40
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
484 – 26/11/21 238,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
115 – 21/11/21 238 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
2 – 20/11/21 234 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
622 – 28/11/21 231,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
348 – 24/11/21 231,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0
459 – 25/11/21 225,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 225.60
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
399 – 25/11/21 220,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 220.80
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
88 – 21/11/21 200 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
798 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
797 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
794 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
793 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
790 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
785 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
783 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
782 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
781 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
775 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
769 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
765 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
755 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
752 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
747 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
746 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
743 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
740 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
739 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
736 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
733 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
732 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
728 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
723 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
721 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
719 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
718 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
713 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
710 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
705 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
702 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
699 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
697 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
693 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
692 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
690 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
689 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
683 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
677 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
672 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
670 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
669 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
667 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
662 – 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
660 – 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
657 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
655 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
654 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
649 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
646 – 28/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
645 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
643 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
642 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
641 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
639 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
637 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
636 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
635 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
634 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
633 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
630 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
629 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
625 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
613 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
611 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
604 – 28/11/21 ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
599 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
592 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
586 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
585 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
583 – 28/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
582 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
577 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
576 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
575 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
571 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
570 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
567 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
565 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
561 – 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
559 – 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
558 – 27/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
552 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
544 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
540 – 27/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
539 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
536 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
527 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
525 – 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
515 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
511 – 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
510 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
504 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
488 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
481 – 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
477 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
473 – 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
471 – 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
469 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
467 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
460 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
458 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
457 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
451 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
448 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
436 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
435 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
432 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
426 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
425 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
424 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
423 – 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
422 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
416 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
415 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
410 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
407 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
405 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
404 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
394 – 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
389 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
388 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
381 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
378 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
376 – 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
375 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
373 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
371 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
369 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
367 – 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
361 – 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
353 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
349 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
342 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
337 – 24/11/21 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
335 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
333 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
323 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
322 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
316 – 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
314 – 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
313 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
311 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
310 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
308 – 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
304 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
301 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
300 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
294 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
293 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
290 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
289 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
286 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
284 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
282 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
281 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
278 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
269 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
268 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
267 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
260 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
259 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
252 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
251 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
250 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
243 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
242 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
237 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
235 – 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
232 – 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
228 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
223 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
212 – 22/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
210 – 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
200 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
195 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
192 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
191 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
190 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
187 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
186 – 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
183 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΑΙΤΗΣΗ
181 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
177 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
169 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
168 – 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
164 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
163 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
158 – 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
136 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
132 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
131 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
130 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
129 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
128 – 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
126 – 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
120 – 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
118 – 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
111 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
106 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
104 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
98 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
97 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
95 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
86 – 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
82 – 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
75 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
70 – 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
67 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
53 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
46 – 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
42 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
39 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
37 – 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
32 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
24 – 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
12 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
10 – 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
6 – 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
796 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
791 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
788 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
786 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
784 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
778 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
777 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
776 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
766 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
764 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
760 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
745 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
741 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
729 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
727 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
724 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
722 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
707 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
706 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
701 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
691 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
686 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
684 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
682 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
679 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
675 – 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
653 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
648 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
644 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
623 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
617 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
610 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
606 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
603 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
602 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
601 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
590 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
579 – 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
554 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
553 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
541 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
537 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
521 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
520 – 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
519 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
517 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
513 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
505 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
501 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
497 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
492 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
483 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
479 – 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
464 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
463 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
449 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
403 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
395 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
393 – 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
383 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
377 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
374 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
363 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
358 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
356 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
354 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
352 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
343 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
312 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
307 – 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
287 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
277 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
272 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
261 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
258 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
256 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
233 – 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
229 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
222 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
221 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
220 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
217 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
216 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
215 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
214 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
211 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
203 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
176 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
173 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
167 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
162 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
161 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
156 – 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
148 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
141 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
139 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
138 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
137 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
125 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
116 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
112 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
100 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
83 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
79 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
78 – 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
74 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
71 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
61 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
59 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
41 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
27 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
23 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
21 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
18 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
16 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
15 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
11 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
9 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3 – 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ