Η εγγραφή των συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2024, με τις εγγραφές να φτάνουν τις 182.700. Η νέα νομοθεσία που καταργεί την περικοπή του 30% στη σύνταξη για τους συνταξιούχους που επιλέγουν να εργαστούν, σύμφωνα με τον ν. 5078/2023, έχει επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 5078/2023, από 1η Ιανουαρίου 2024, οι συνταξιούχοι που δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους. Εάν εργάζονται ως μισθωτοί, καταβάλλουν συνεισφορά 10% επί του μισθού τους υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ενώ εάν επιλέξουν να δηλωθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καταβάλλουν επιπλέον 50% της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν επιλέξει.

Σύμφωνα με το e-ΕΦΚΑ, αυτή η διάταξη αποτελεί πολιτική ενεργούς γήρανσης και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους συνταξιούχους, καθώς τους επιτρέπει να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να βελτιώσουν τη μελλοντική τους σύνταξη. Ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης μετά τη λήξη της απασχόλησης, που προσμετράται με νέα αίτηση του συνταξιούχου, θα συμβάλλει στην αύξηση της σύνταξής τους.

Επιπλέον, η ευνοϊκή διάταξη βοηθά στην καταπολέμηση της “μαύρης” εργασίας γύρω από την απασχόληση συνταξιούχων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του δημόσιου ταμείου και του e-ΕΦΚΑ.

Η δήλωση απασχόλησης είναι υποχρεωτική για τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων:

  1. Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε, πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν να απασχολούνται, μέχρι σήμερα.
  2. Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται από 1/1/2024, ακόμα και εάν έχουν διακόψει την απασχόλησή τους.
  3. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους.
  4. Όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία, μετά την υποβολή της. επαναδιατύπωσε όλο τοκείμενο, αλλάζοντας τελείως την σύνταξη και την δομή

Η διαδικασία είναι απλή και επιτρέπει στους απασχολούμενους συνταξιούχους να δηλώσουν την απασχόλησή τους μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ. Σε αυτή τη δήλωση, καθορίζεται η έναρξη της απασχόλησης και εξετάζονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την καταβολή πόρου υπέρ του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών εισφορών.

Αν ο e-ΕΦΚΑ διαπιστώσει ότι ένας συνταξιούχος εργάζεται χωρίς να έχει υποβάλει δήλωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή ισοδύναμη με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κάθε μήνα παρακρατείται το 25% της σύνταξης μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Εξαιρέσεις από την καταβολή του πόρου υπέρ του e-ΕΦΚΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνταξιούχων, όπως:

   α) Άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

   β) Συνταξιούχοι του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτόν.

   γ) Συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’, της παρ. 1, των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

   δ) Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007.

   ε) Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

   στ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

   ζ) Συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο). (Εγκύκλιος 1/2024 και 10/2024).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις