Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

ΕΦΚΑ: Ολική επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων και για τα χρέη 

ΕΦΚΑ: Ολική επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων και για τα χρέη 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναβίωση χαμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων και για τα ασφαλιστικά χρέη στα πρότυπα της τελευταίας ρύθμισης για τις οφειλές στην εφορία. Από τα χρέη 47,6 δισ. στον ΕΦΚΑ, μόνο 4,7 δισ. είναι σε ρύθμιση.
Την επέκταση και για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία της αναβίωσης των ρυθμίσεων που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία θα δρομολογήσει σύντομα η κυβέρνηση.

Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και η επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί κατά την τελευταία 10ετία, από το 2014, και αποσκοπούν να ξαναβάλουν στη λογική της αποπληρωμής των οφειλών χιλιάδες οφειλέτες που έχασαν τον διακανονισμό των χρεών για τυπικούς λόγους ή για στιγμιαία αδυναμία καταβολής μίας ή δύο δόσεων.

Άλλωστε, γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Σε ότι αφορά στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, από το ποσό των 47,6 δισ. ευρώ, που ανέρχεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόλις 4,7 δισ. ευρώ είναι ενταγμένα σε κάποια ρύθμιση, ενώ χειρότερη είναι η εικόνα για τα χρέη προς το Δημόσιο, καθώς από ληξιπρόθεσμα 107 δισ. ευρώ, σε ρυθμίσεις είναι μόλις 4,7 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, τα συνολικά χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 154,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σε ρυθμίσεις είναι χρέη μόλις 9,4 δισ. ευρώ και οφειλές ύψους 145,2 δισ. ευρώ, είναι εκτός ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι κάθε μήνα τα χρέη προς τους δύο φορείς αυξάνονται, η κατάσταση μοιάζει αδιέξοδη χωρίς νέα ρύθμιση. Η αγορά από την πλευρά της, δια των φορέων της, σημειώνει ότι είναι ευπρόσδεκτη η δυνατότητα αναβίωσης των παλαιών ρυθμίσεων, πλην όμως εκείνο που χρειάζεται μια νέα ρύθμιση γενική ρύθμιση με πολλές δόσεις.

Χάθηκαν οι μισές ρυθμίσεις

Από την άλλη πλευρά, όμως, σε ότι αφορά στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, στη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών που εφαρμόστηκαν αρκετές ρυθμίσεις, με ποικιλία ως προς τον αριθμό των προσφερόμενων δόσεων, αυτό που διαπιστώνεται είναι πως έχουν χαθεί οι μισές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως χάθηκαν όχι μόνο οι πάγιες των 12 και 24 δόσεων αλλά και των 100 και 120 δόσεων, όπως επίσης και ρυθμίσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού που είναι πρόσφατες και προβλέπουν την εξόφληση των οφειλών σε πολλές δόσεις.

Σύμφωνα με  τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, η πορεία των επτά ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ είναι η ακόλουθη:

 1. Στην πάγια ρύθμιση εντάχθηκαν 1.032.394 οφειλέτες με χρέη ύψους 11,27 δισ. ευρώ. Από αυτές είναι ενεργές μόλις 107.419, ολοκληρώθηκαν οι 402.445 και χάθηκαν οι 522.530 ρυθμίσεις ή το 50,6%.
 2.  Στις ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού και ρυθμίσεις εξυγίανσης βάσει πτωχευτικού κώδικα, εντάχθηκαν συνολικά 22.384 οφειλέτες για ποσό ύψους 1,36 δισ. ευρώ. Από αυτές παραμένουν ενεργές οι 14.235, ολοκληρώθηκαν οι 828 και χάθηκαν ήδη 7.321 ρυθμίσεις ή το 32,7%.
 3. Στη ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) εντάχθηκαν συνολικά 606.805 οφειλέτες με χρέη ύψους 5,55 δισ. ευρώ. Από αυτούς,  οι 264.178 οφειλέτες (το 43,5%) έχασαν τη ρύθμιση και οφείλουν συνολικά 2,82 δισ. ευρώ. Ενεργές παραμένουν 168.371 ρυθμίσεις ενώ ολοκληρώθηκαν 174.256 ρυθμίσεις.
 4. Στη ρύθμιση των 100 δόσεων (Ν. 4321/2015) εντάχθηκαν συνολικά 118.513 οφειλέτες με χρέη ύψους 3,86 δισ. ευρώ. Από αυτές ενεργές παραμένουν 3.876, ολοκληρώθηκαν μόλις 39.724, ενώ χάθηκαν 74.913 ρυθμίσεις ή το 63,2% με συνολικά χρέη 2,91 δισ. ευρώ.
 5. Στη ρύθμιση του ν. 5036/2023 εντάχθηκαν 54.937 οφειλέτες με χρέη ύψους 635,64 εκατ. ευρώ. Από αυτές ολοκληρώθηκαν οι 3.391 ρυθμίσεις, ενεργές παραμένουν οι 20.981 και χάθηκαν οι 30.565 ή το 55,6%.
 6. Στη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορούσε στα χρέη της πανδημίας (Ν. 4821/2021) εντάχθηκαν 62.212 οφειλέτες με χρέη ύψους 708,87 εκατ. ευρώ. Από αυτές παραμένουν ενεργές οι 27.626, ολοκληρώθηκαν οι 16.451 και χάθηκαν 18.135 ρυθμίσεις ή το 29,2%.
 7. Σε λοιπές ρυθμίσεις έχουν ενταχθεί 59.426 οφειλέτες με χρέη ύψους 1,92 δισ. ευρώ. Από αυτές χάθηκαν οι περισσότερες ήτοι 44.049 (το 74,1%) με οφειλές ύψους 1,57 δισ. ευρώ και ενεργές είναι 3.235, ενώ ολοκληρώθηκαν 12.142 ρυθμίσεις.

Πώς αναβιώνουν οι ρυθμίσεις

Η επανένταξη των οφειλετών στις παλαιές ρυθμίσεις για φορολογικά χρέη μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:

 1. Οι ρυθμίσεις τους δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στο TAXISnet αλλά παραμένουν “παγωμένες” στο σύστημα με γνωστοποιημένο στους οφειλέτες τον κωδικό πληρωμής τους που δεν είναι άλλος από την Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) της κάθε ρύθμισης και εφόσον:
 2. Μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την Τ.Ρ.Ο. της κάθε χαμένης τους ρύθμισης, όλες τις μηνιαίες δόσεις, που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες.

Τα ποσά που θα καταβάλουν θα εμφανιστούν αρχικά ως «υπερεισπράξεις – επιστροφές φόρων» στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet. Στη συνέχεια, όταν θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του νυν νομοσχεδίου για τον ΚΦΔ, η Φορολογική Διοίκηση (η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) θα προχωρήσει στον συμψηφισμό των πληρωμών αυτών με τα απλήρωτα υπόλοιπα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Εφόσον οι πληρωμές αυτές καλύπτουν όλα τις εκπρόθεσμες δόσεις οι ρυθμίσεις θα επανενεργοποιηθούν για τους συγκεκριμένους οφειλέτες, δηλαδή θα γίνει άμεσα η επανένταξη των οφειλετών στις χαμένες ρυθμίσεις. Βέβαια, τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν είναι υψηλά, καθώς πρόκειται για πολλές δόσεις και γι αυτό εκφράζονται επιφυλάξεις για την απόδοση που θα έχει το άνοιγμα των ρυθμίσεων.

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αναβιώσουν είναι οι ακόλουθες:

 1. Πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων του ν. 4152/2013.
 2. Ρύθμιση “100 δόσεων” του άρθρου 51 ν. 4305/2014: Η ρύθμιση αυτή αφορούσε οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως και την 1η Οκτωβρίου 2014.
 3. Ρύθμιση “120 δόσεων” του άρθρου 293 του ν. 4738/2020: Η ρύθμιση αυτή προέβλεπε τη δυνατότημα τμηματικής αποπληρωμής έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις των οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019.
 4. Ρύθμιση “100 δόσεων” άρθρου 8 ν. 4321/2015: Με τη ρύθμιση αυτή δόθηκε η δυνατότητα να εξοφληθούν σε 2 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015. Η ρύθμιση προέβλεπε  απαλλαγή από πρόσθετους φόρους ή τέλη, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης που είχαν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβάρυναν τις οφειλές. Η απαλλαγή κλιμακωνόταν σε ποσοστά από 30% έως 90% αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής που επέλεγε ο οφειλέτης.
 5. Ρύθμιση “120 δόσεων” άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019: Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2018. Προέβλεπε τη δυνατότητα αποπληρωμής με καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού 10% από τους τόκους και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε 2 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ακριβής αριθμός των δόσεων καθώς και το ύψος τυχόν πρόσθετης απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων καθορίζονταν από την Φορολογική Διοίκηση με βάση το ύψος του ετησίου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
 6. Ρύθμιση 72 δόσεων άρθρων 4 έως 13 του ν. 5036/2023: Η ρύθμιση αυτή αφορά βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., στο Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π. και στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ.,  που δεν τελούσαν σε καθεστώς ρύθμισης, και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023. Για τις οφειλές αυτές προβλέφθηκε δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

  Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις 

Διαβάστε ακόμη:

Η κόρη του Mπραντ Πιτ αποκήρυξε τον πατέρα της – Άλλαξε το επίθετο της σε “Τζολί”

Ολοένα και μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ του Μπραντ Πιτ και...

Με βίλες και πισίνες οι εφοριακοί που εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβιασμών της Χαλκίδας

Νέα στοιχεία έρχονται στην δημοσιότητα για την δράση του...

Τεράστια η λίστα αναμονής στα νοσοκομεία – 3.000 παιδιά περιμένουν να χειρουργηθούν

Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί τα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία»...

Ενημερωτικό Δελτίο

Συντάξεις : Τα νέα δεδομένα για οφειλές ως 30.000 ευρώ

Με την επίσημη κυκλοφορία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που φέρει αναδρομική ισχύ, ορίζεται η "απελευθέρωση" μιας μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων, οι οποίοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με...

Συντάξεις χηρείας : Τι προβλέπεται για την περικοπή τους

Με την εφαρμογή του νόμου του 2016, όπως ερμηνεύεται στην εγκύκλιο του Τσακλόγλου, οι συνταξιούχοι χηρείας του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν πιθανή μείωση των αποδοχών...

Ανοίγει ο δρόμος για την απονομή συντάξεων στους ασφαλισμένους με χρέη στον ΕΦΚΑ

Υπεγράφη η σχετική υπουργική απόφαση από τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και έτσι από τα μέσα Ιουνίου θα μπορούν, οι ασφαλισμένοι με χρέη στον ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν...

Ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΕΦΚΑ και τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Ιούνιο. Οι πληρωμές...