Αρχική Ασφάλιση EΦΚΑ: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους διαζευγμένους

EΦΚΑ: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους διαζευγμένους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εγκύκλιό του ο e-ΕΦΚΑ δίνει για πρώτη φορά το δικαίωμα παροχών σε είδος (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) στους ανασφάλιστους χωρισμένους (διαζευγμένους), εφόσον μένουν ανασφάλιστοι μετά το διαζύγιο.

Οπως προβλέπει η εγκύκλιος 80000/85840/774/3-11-2021 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος για να τύχει των συγκεκριμένων διατάξεων πρέπει να πληροί τις παρακάτω 4 προϋποθέσεις:

  • να έχει επέλθει λύση του γάμου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας του,
  • να μην έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,
  • να υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου, και
  • να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του κατώτατου μισθού, δηλαδή, 42 ευρώ το μήνα και 42,8 ευρώ το μήνα από 1/1/2022, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ο διαζευγμένος χάνει το δικαίωμά του για παροχές σε είδος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • με την συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • με το θάνατο του διαζευγμένου
  • με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον e- ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση του συζύγου ή τη δυνατότητα ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμένου με άλλον τρόπο ή με την συνταξιοδότηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να παραμένει «διαζευγμένος».