Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Δείτε μέχρι πότε ισχύει η ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένων

ΕΦΚΑ: Δείτε μέχρι πότε ισχύει η ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα τροπολογία από την Κυβέρνηση και το Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζεται για το επόμενο δωδεκάμηνο (έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022), ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε και το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς έκανε γνωστό το θέμα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Μέχρι και σήμερα, οι προϋποθέσεις που προέβλεπε  η νομοθεσία για την ετήσια ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, ήταν η ύπαρξη τουλάχιστον δύο μηνών ή 50 ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο της ανανέωσης έτος.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση προχώρησε την διάταξη για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζομένων για το επόμενο δωδεκάμηνο, χωρίς να εξετάζεται αν το 2020 είχαν δύο μήνες ή 50 ημέρες ασφάλισης, ενώ καλύπτονται και όλες οι ειδικές κατηγορίες για τις οποίες η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.