Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικές εισφορές για μέλη και διαχειριστές εταιρειών (IKE, OE, EE, ΕΠΕ)

ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικές εισφορές για μέλη και διαχειριστές εταιρειών (IKE, OE, EE, ΕΠΕ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατροπές σε τρεις μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων, τους μετόχους και διαχειριστές εταιρειών, τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τους μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν παράλληλα εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες φέρνει διευκρινιστική εγκύκλιος που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το υπουργείο Εργασίας. 

Με την εγκύκλιο «κλειδώνει» οριστικά το καθεστώς ασφάλισης των μελών κάθε μορφής εταιρειών όπως και των διαχειριστών τους, ενώ διαμορφώνονται διαφορετικές ταχύτητες ασφάλισης, οι οποίες ρυθμίζονται ανάλογα με την νομική μορφή της εταιρείας. Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου). Σε περίπτωση που οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής και στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και κατά συνέπεια καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ως μισθωτός (βάσει του άρθρου 38 του νόμου Κατρούγκαλου), στο πλαίσιο των προβλέψεων για την παράλληλη ασφάλιση.

Την ίδια στιγμή, αν ο διαχειριστής σε εταιρείες της παραπάνω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, τότε θα καταβάλλει εισφορές μόνο ως μισθωτός (βάσει του άρθρου 38).

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα. Όλα τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις εφαρμόζονται από 1/6/2018.

Η εγκύκλιος ορίζει ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω την 1η Ιουνίου 2018, παρά το γεγονός ότι ο νόμος 4387/2016 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και εφεξής.

Πάντως, το θετικό στοιχείο της εγκυκλίου είναι ότι οι εταίροι των ΙΚΕ θα συνεχίσουν να μην έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο Κατρούγκαλου ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή 26,95% επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο πληρώνει το τρίτο πρόσωπο την εισφορά 26,95%. Όσον αφορά στους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης.

Αυτό σημαίνει πως :

  • ΙΚΕ μονοπρόσωπη στην οποία ο μοναδικός εταίρος είναι και διαχειριστής : πληρώνει ο ίδιος εισφορές 26,95% στο άθροισμα του εισοδήματός του από το μέρισμα και τη διαχείριση.
  • ΙΚΕ διπρόσωπη ή πολυπρόσωπη με έναν από τους εταίρους διαχειριστή : πληρώνει εισφορές μόνο ο διαχειριστής για το μέρος του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή της διαχείρισης.
  • ΙΚΕ διπρόσωπη ή πολυπρόσωπη με έτερο διαχειριστή : πληρώνει μόνο ο διαχειριστής εισφορές για την αμοιβή της διαχείρισης.

Ακόμη, το υπουργείο Εργασίας επαναφέρει τη δυνατότητα των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων να ασφαλίζονται με τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ και όχι με όρους ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης, ρυθμίζεται ευνοϊκά το θέμα των μικρών εισοδημάτων των μισθωτών, εμπόρων και επιστημόνων από αγροτική δραστηριότητα, καθώς διευκρινίζεται ότι για ποσά έως 4.932,12 ευρώ τον χρόνο δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι, αν και όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ με όρους πρώην ΟΑΕΕ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η εγκύκλιος ορίζει ότι εάν δηλώνουν ότι ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ, τότε για το σύνολο του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως αγρότες. Μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωμάτια σε όλη την Επικράτεια, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τέλος, ορίζεται ότι μισθωτός ή αυτοτελώς απασχολούμενος που έχει συγχρόνως και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές γι’ αυτό, εφόσον δεν ξεπερνά τις 4.923,12 ευρώ τον χρόνο. Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το ίδιο «ταβάνι» είχε τεθεί και για το αγροτικό εισόδημα των συνταξιούχων, ώστε οι δικαιούχοι που το δηλώνουν να μη χάνουν το 60% της σύνταξής τους.

Για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, το έτος 2018 παράλληλα με την άσκηση αυτοαπασχόλησης, για την οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, έχει και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους €2.000,00 ετησίως. Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των €4.923,12 και συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως αυτοαπασχολούμενος βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.