Αρχική Αγρότες ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι νέες εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης

ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι νέες εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκύκλιο σχετικά με τις νέες εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ. Με βάση την εγκύκλιο, οι εισφορές που θα κληθούν να πληρώσουν κάθε μήνα όσοι επιθυμούν αυτασφάλιση, ξεκινούν από 20% έως 27,10% επί των αποδοχών τους για τους μισθωτούς και φτάνουν έως το 26,95% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους.

«Καταλυτικό» ρόλο στο κόστος του νέου καθεστώτος προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ είναι οι αποδοχές του τελευταίου 12μηνου απασχόλησης, αναπροσαρμοσμένες με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Στα ετήσια εισοδήματα βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές της αυτασφάλισης μπαίνουν μισθοί, υπερωρίες, μπόνους, ποσά από αγροτικές δραστηριότητες κλπ.

Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα του ασφαλισμένου το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση, τόσο ακριβότερη θα είναι η προαιρετική ασφάλισή του.

Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ελάχιστη βάση υπολογισμού είναι τα 586 ευρώ του κατώτατου μισθού και ειδικά για τους αγρότες τα 410,26 ευρώ. Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως εισφοροδοτούμενων αποδοχών (μισθός, υπερωρίες κλπ). Αν το τελευταίο 12μηνο υπάρχει χρόνος ανεργίας και δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης ή ο μηνιαίος μισθός υπολείπεται των 586 ευρώ, λαμβάνονται υπόψη τα 586 ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες καταβάλλουν εισφορά 20% για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας.

Ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017. Προαιρετικά μπορούν να ασφαλιστούν στον τελευταίο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης όσοι πληρούν αθροιστικά τα εξής :

  1. έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας 5ετίας και υποβάλλουν αίτηση εντός 1 έτους από την τελευταία ασφάλισή τους ή
    έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3.000 ημέρες ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
  2. έχουν διακόψει την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
  3. δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του αν. νόμου του 1951
  4. δεν οφείλουν σε ασφαλιστικό φορέα ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους.