Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 312.705,88 ευρώ σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων επικύρωσε τη Δευτέρα με ισάριθμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων: κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και πουλερικών, γάλακτος, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής για:

  • Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων
  • Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP
  • Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής
  • Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.