Αρχική Εποχικοί ΕΔΣΝΑ: 157 προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων

ΕΔΣΝΑ: 157 προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 157 ατόμων για την αντιμετώπιση διασποράς ιού Covid-19, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία πρόσληψης και διαρκεί έως και 5/7/2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, Νέο Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25, Τηλέφωνο 210 321 48 48) από Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. καθώς και ηλεκτρονικά στο email: g.prosopikou@edsna.gr

Οι θέσεις εργασίας

Οι ζητούμενες θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και κατανέμονται ως εξής:

 • ΠΕ Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας (4 θέσεις)
 • ΠΕ Πληροφορικής (2 θέσεις)
 • ΠΕ Διοικητικού (4 θέσεις)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 θέσεις)
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Χημικών (2 θέσεις)
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (3 θέσεις)
 • ΤΕ Πληροφορικής (3 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικού (48 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών Γ’ (C) Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (20 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητών γαιών) (6 θέσεις)
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (62 θέσεις)

Δείτε την προκήρυξη εδώ