Αρχική Ασφάλιση ΕΔΟΕΑΠ: Ξεκίνησε η υποβολή καταστάσεων και καταβολής εισφορών

ΕΔΟΕΑΠ: Ξεκίνησε η υποβολή καταστάσεων και καταβολής εισφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΕΔΟΕΑΠ κάνει γνωστό με ανακοίνωση του ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του στην διεύθυνση https://apps.ika.gr/EDOEAPeAPD για την υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ είναι ήδη ενεργή.

Ως υπόχρεοι εκ του Νόμου Ν4498/2017 οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν :

1.- Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α. – αφορά στις αποδοχές και τις εισφορές μηνός Απριλίου 2018 τόσο των ασφαλισμένων όσο και του εργοδότη) και 2.- Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων μηνός Απριλίου 2018 (Α.Κ.Ε. – κατάσταση ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που έχετε για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ.

Για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των παραπάνω καταστάσεων και καταβολής των εισφορών λήγει την 31/5/2018. Για την διαδικασία παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την εγκύκλιο Νο5 η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Όλοι οι υπόχρεοι που ανήκουν στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι καταβάλουν οποιαδήποτε οφειλή τους, θα πρέπει ταυτόχρονα με την πληρωμή τους να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], όπου να αναλύουν την συγκεκριμένη καταβολή τους ανάλογα με την κατηγορία της (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές μηνός 4/2018, δόση διακανονισμού εισφορών, 6η δόση αναδρομικών εισφορών Ν.4498, ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών μηνός 4/2018 κλπ.).