Αρχική Δήμοι Έδεσσα: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου τηλεδιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης

Έδεσσα: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου τηλεδιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Έδεσσα, τον προσεχή Αύγουστο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο  που υλοποιείται απο την ΔΕΥΑΕ, και αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 712.560€ (574.645,11 € πλέον ΦΠΑ), που αναμένεται να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της Έδεσσας στη νέα εποχή.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Έδεσσας το έργο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των προβλημάτων που παρουσιάζει το δίκτυο ύδρευσης, με στόχους:  (α)την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων με τη δραστική μείωση του νερού που χάνεται από διαρροές, (β) την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και αντιμετώπιση των βλαβών, που θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και (γ) την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ήδη, σημειώνεται,  έχει εγκατασταθεί ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) για τον τηλεέλεγχο / τηλεχειρισμό του δικτύου και προχωράει η διαδικασία δημιουργίας και παραμετροποίησης του λογισμικού, εγκατάστασης των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις, καθώς και Σημείων Μέτρησης Διαρροών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.